Zázračná včela

Některé jevy mají zajímavou vlastnost. Čím více o nich víte, tím více žasnete a zjišťujete, že zdaleka nevíte vše. Takový fenomén je právě fascinující svět včel… Dříve jsem si myslel, že včela je hnědý hmyz opylující květy. Celé léto létá z květu na květ, na zimu se vrátí do úlu, kde v klidu přespí. Když náhodou vlétne k nám do bytu, má vztek a útočí na mě. Kromě toho opylování jsem se mýlil úplně ve všem. Jak to tedy u včel chodí doopravdy?

Zázračná včela

Dokonalé společenství

Včelí společenství je vysoce organizované. Vše má svůj řád, vše se děje ve správném čase, všichni mají svůj úkol, jehož splnění obětují vše, nakonec i svůj život. Nediskutují, makají. Kde by bylo lidstvo, kdyby každý jedinec s maximálním úsilím celý svůj život plnil své poslání a pracoval ve prospěch celého společenství?

Včelstvo tvoří jedna matka (královna), tisíce dělnic (samičky) a desítky trubců (samci). Jak stručně popsat tu mnohavrstvou hierarchii rolí, úkolů a vykonávaných činností? Těžko a navíc se vše mění dle toho, zda začíná jaro nebo končí léto. Ale zkusme alespoň pootevřít česno (vstup do úlu)…

Vše má svůj čas

Včelí královna si vyletí na trubčí shromáždiště. To je dostaveníčko matek a trubců z celého okolí. Královna se spáří hned s několika trubci, kteří po aktu zahynou. Ostatně většina těch, kteří se k žádné královně nedostanou, zahyne později v létě také. Včely je před zimou jako „darmožrouty“ masově vyženou z úlu, takže vlastně zemřou hlady… Královně toto jedno páření dodá zásobu spermií na celý její život, což může být i několik let. V úlu pak královna klade buď oplozená vajíčka, ze kterých se vylíhnou včely, nebo neoplozená, ze kterých budou trubci. Vajíčka nakladená do šestihranné buňky plástve se postupně proměňují v larvy, předkukly, kukly až nakonec vznikne dospělý jedinec a začne plnit první úkol. Vývoj včely trvá 21 dní, vývoj trubce 24 dní.

Včelí dělnice

Věnujme se nyní včelám – dělnicím. Za 2–3 hodiny po vylíhnutí se rozkoukají, trochu zesílí a už se ptají po první práci. Stanou se z nich „čističky“. Uklízejí v buňkách a připravují tak dětské pokojíčky k nakladení vajíček. Čtvrtý den dostanou další úkol a jsou z nich krmičky. Mateří kašičkou smísenou s medem a pylem krmí včelí plod. Když zvládnou krmit plod, dalších pár dní krmí samotnou královnu. Den dvanáctý udělají další „zkoušky“ a jsou z nich stavitelky. Staví z vosku plást, tedy všechny ty šestihranné pokojíčky pro kladení vajíček, ale i pro uskladnění potravy. Osmnáctý den se propracují ke vchodu do úlu. Stanou se z nich strážkyně česna. Brání vchod před vetřelci a včelami z jiných včelstev. A nakonec se podruhé ve včelím životě zjeví číslo 21. Dvacátý první den přichází poslední vývojové stádium. Včela poprvé vylétne do světa. Stane se z ní létavka. Vylétá z úlu a zapojí se do shánění potravy. Nalétat každý den mnoho kilometrů, tisíckrát přistát a znovu odstartovat k dalšímu květu, s plnými „zásobníky“ se vracet zpět k úlu… to vše včely velmi vysiluje. Postupně jim blednou barvy a po 6 až 8 týdnech uhynou. Upracují se k smrti. Žádný starobní důchod je nečeká a jdou rovnou do včelího nebe. Až na „zimní“ včely (narozené v pozdním létě) čeká úkol nejdůležitější. Přečkat zimu. Vyženou trubce z úlu (už je nebudou potřebovat) a díky zásobám je jejich úkolem dožít se jara a pomoci s péčí o první jarní generaci nových dělnic.

Zajímavosti ze včelího světa:

* Včely komunikují doteky tykadel, zvuky, pomocí feromonů a tancem. Po návratu do úlu předvede včela ostatním sérii pohybů, z jejichž směru, pořadí pohybů a dalších detailů se ostatní včely dozvědí, kterým směrem z úlu se vyplatí letět k nejlepším květům.

* Včely se při letu orientují podle přímého slunečního světla. Za sklem se sluneční paprsky lámou a včely jsou dezorientované. Chcete-li včele pomoci, otevřete několik oken, ona pak snadněji vyletí ven.

* Když je pod mrakem, orientuje se včela podle polarizovaného světla. Když se včela na nějaký čas ocitne ve tmě, přesně ví, jak se za tu dobu slunce na obloze posunulo a na centimetr přesně si spočítá, jak letět zpět do úlu.

Věděli jste že:

* Trubec nemá žihadlo a má oči přes celou hlavu.

* Včela (dělnice) má 5 očí. Dvě velké složené a tři malé jednoduché.

* Včely letí vždy za silnějším světlem.

* Včely dýchají vzdušnicemi, které mají v zadečku.

* Včelí královna se rodí ze stejného vajíčka jako dělnice, jen má větší buňku, kam je vajíčko vloženo (matečník), a je jinak krmena (mateří kašičkou).

* Včela dokáže letět dopředu, stát ve vzduchu na místě i stát na podložce a rychlými pohyby křídel větrat úl.

* Na světě je hmyzem opylováno 85 % rostlin, z toho většina včelami. Bez včel by neexistovala většina ovoce. 40 000 rostlin by se bez včel neobešlo.

Zdroje: www.vcelky.cz www.vcely.euweb.cz