Vzdělávání a systém

 

Vzdělávání a systém

Současný vzdělávací systém je téměř dokonalý. Připravuje žáky a později studenty na plnohodnotný život ve společnosti, ve které žijeme. V konzumní společnosti postliberálního typu nejsou přemýšlivé osobnosti s vlastním názorem potřeba. Školy musí chrlit šedou masu, která je naučena poslouchat a odříkávat naučené „pravdy“, o kterých není radno pochybovat.

Změna jsem JÁ

Nové věci se nedají lidem vnutit. Na vše si každý musí přijít sám. Přirozeně je ale nutné, aby mezi námi byli lidé, kteří se nás snaží zvednout ze židle a ukázat nám novou cestu. Jestli se ale společnost jako celek rozhodne vydat se jiným, novým směrem, záleží na mnoha faktorech a proměnných. Důležité tedy je, jak moc jsme o možnostech změny informováni a do jaké míry jsme sami ochotni se změnit. Čím více lidí bude pochybovat o smysluplnosti současného vzdělávání na všech úrovních a různými prostředky podporovat nové a inovativní směry, tím rychleji dojde ke změně celého vzdělávacího systému. Začít se ale musí u každého z nás, každý si musí říci: „JÁ to takhle nechci!“

Není nad osobní zkušenost

Že to však není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát, vím ze své vlastní zkušenosti. Jsem povoláním učitel. Před lety jsem se rozhodl vyučovat jinak, než bylo do té doby ve škole běžné. Ačkoli jsem měl zajištěnou veškerou podporu od vedení školy a kolegů, musel jsem několik měsíců téměř denně přesvědčovat rodiče svých studentů o smysluplnosti svého počínání. Po několika letech, když už se zdálo, že je vše zaběhnuté a rodiče i studenti si zvykli na nové a inovativní vzdělávání, které začalo přinášet první úspěchy a s kterým byli všichni spokojeni, se ve škole změnilo vedení, já byl donucen odejít a vše se vrátilo do starých kolejí.

[hide]

Žijeme v bublině

Na svém příběhu jsem chtěl ukázat, že se v životě obklopujeme lidmi, kteří mají stejné nebo alespoň podobné smýšlení. Vytváříme si tedy okolo sebe sociální bublinu, ve které je nám dobře, ale která nám zkresluje pohled na okolní svět. Skutečnost, že se nám podaří něčeho dosáhnout v našem bezprostředním okolí, ještě neznamená, že máme vyhráno. Musíme se snažit o rozšíření našich myšlenek a změn do co nejširšího okruhu lidí. Jedině tak si zajistíme životaschopnost našich projektů.

Musíme se proto aktivně zajímat o novinky v našem okolí a snažit se pronikat do okolních sociálních bublin, čímž se zajistí přenos myšlenek a zvýší se tak jejich životaschopnost. Vzdělávání je proces, který probíhá celý život, a o to je důležitější, jaké základy do celoživotního procesu studia nám školy dají.

[/hide]

Celý článek vyšel v Pravém domácím časopisu č. 2018/02

jako součást hlavního tématu čísla Vyšší vzdělávání

Přečíst/koupit v digitální podobě

V Papírové podobě k zakoupení u České pošty:

Tel: 800 300 302 nebo e-mail: postabo.prstc@cpost.cz​

vstoupil k PDČ se svojí mocnou mužskou energií, pomáhá organizačně, redakčně i autorsky. Jeho velkým tématem je bezobalový způsob života.

Profil Další články


Objednejte si předplatné
Předplatné