Vyrovnání s předplatiteli

Vyrovnání s předplatiteli

Milé předplatitelky, milí předplatitelé,
toto je předposlední vydání Pravého domácího časopisu, kterému jste dali důvěru tím, že jste ho předplatili. Čeká nás už jen jedno jediné vydání v prosinci a my samozřejmě víme, že většina z vás má předplaceno více než toto číslo, a proto chceme situaci vypořádat tak, aby byla pro obě strany v pořádku.

Prosím zvažte možnosti, které vám navrhujeme níže, a jednu z nich vyberte: 

1) Přeplatek nežádám zpět
Spousta z vás už nám tuto možnost sama nabízela. Je to pro nás výraz obrovské sounáležitosti a neskonale si takového gesta vážíme. Děkujeme.
Ano, velmi významně nám pomůžete, když vzniklou pohledávku nebudete žádat zpět. Zdánlivě drobná bankovní transakce je administrativně, časově, účetně i finančně náročná. Stejně jako další náklady, které s ukončením PDČ souvisejí.
Částka v řádu stovek korun pro jednotlivce nemusí být velkou ztrátou, v součtu může však být významným benefitem pro to, aby stávající tým PDČ mohl řádně ukončit vše potřebné a zároveň vydat plnohodnotná poslední čísla.
Budeme vám opravdu vděčni, pokud vám vaše situace umožní zvolit právě tuto možnost.

2) Prosím o vypořádání mojí pohledávky (vyberte jednu z variant)

 1. Starší čísla
  Ideálně vám můžeme chybějící čísla nahradit staršími dle vašeho výběru (ročník 2019–2022), která třeba nemáte, nebo můžete někomu darovat
 2. Peníze
  Částku vám vrátíme na váš účet (V tabulce naleznete sumu, kterou můžete nárokovat po odečtení všech manipulačních nákladů.)
   tabulka 
 3. Dohoda
  Pokud máte nějaký jiný návrh, napište nám. Výměna za inzerci, kombinace varianty a+b apod.

 
Pokud zvolíte některou z variant možnosti 2, napište na casopis@pravydomaci.cz nejpozději do 20. listopadu 2022 . Poté, pokud se neozvete, budeme automaticky považovat, že jste zvolili první možnost.
Předplatitele, kteří se rozhodnou pro variantu 2) si po uvedeném datu roztřídíme do skupin a budeme postupně odbavovat tak, aby do konce roku, kdy oficiálně končí měsíčník PDČ, bylo to podstatné vybaveno.

Děkujeme vám za to, že jste s námi byli, za to, že s námi jste, a za to, že nám dáváte naději, že se energie PDČ bude moci znovuzrodit v nové podobě. Pokud se tak stane, bude to především zásluha vás – čtenářů a předplatitelů.


Petra Kruntorádová a Dan Barták 
zakladatelé PDČ