Vyladěné milování...pár tipů pro udržení vášně ve vztahu

Po malé přestávce pokračujeme v našem partnerském seriálu. Naposledy jsme mluvili o základech vědomého milování, vzpomínáte? Pojďme pokračovat, mám pro vás pár tipů, jak vaše intimní chvilky vylepšit a tím ještě více prohloubit váš vztah.

Vyladěné milování...pár tipů pro udržení vášně ve vztahu

Učinit ženu šťastnou

Naučit se sex je těžké, protože každá žena má úplně jinou vibraci, miluje úplně jiný typ doteku, který ji uvádí do božských sfér. Další věcí je, že všechno je spojené s její periodou a spoustou dalšího – s emocemi, s tím, jak je zrovna uvolněná, jak vám věří, jak bezpečně se cítí v daném prostoru, hlavně nakolik jste přítomný a nakolik se do ní dokážete vcítit. Udělat ženu šťastnou je velmi, velmi složité a ne vždycky se to dokáže zopakovat.

Chytit správný rytmus

Pro nás muže je důležité umět se naladit na rytmus ženy a správně ji uvolnit do divokosti. Když si představíte velký zvon, který je těžký a vy ho chcete rozkývat, aby vydal krásný zvuk, musíte začít pomalu a synchronně. Jemně se naladit na jeho rytmus. Stejné je to se ženou. Nalaďte se na její emoce a to, co právě cítí. Tím, jak ji vnímáte a dýcháte s ní synchronně, dochází k rozkývání jejího „zvonu“. Když se nějakou dobu, klidně půl hodiny, vlníte spolu, dáte čas tomu, aby se zvon opravdu rozhýbal a „začal zvonit“. Její tělo je nabité orgastickou energií. Podstatné je, že rytmus milování určuje žena. To ona řídí, jak se věci dějí, on zase, co se děje. Muž nikdy nevytváří rychlejší pohyb.

[hide]

Vyladěný nástroj

Muži často řeší erekci a ejakulaci. Spousta z nás chce obě věci kontrolovat. Samozřejmě, nejde to úplně, ale jsou určité rady, ze kterých se dá vycházet. Jedná se především o práci s pánevním dnem. Když je pánevní dno hodně napjaté, ejakulace přijde brzy. Když je naopak hodně uvolněné, k ejakulaci nedochází. To znamená, že si s pánevním dnem musíte hrát tak, aby v něm docházelo ke správnému napětí.

Je to stejné, jako když ovládáte nějaký hudební nástroj. Ti, kteří na něj opravdu umí hrát, slyší ty správné tóny. Pak je spousta lidí, kteří sice umí hrát, ale zase nemají správně napjaté struny. Proto jejich hra není pro ostatní tak úžasná. Když umíte správně napínat a uvolňovat své pánevní dno, tak ta, co poslouchá vaši hru – tedy žena, se kterou se milujete – má z vaší hry mnohem lepší zážitek.

Pozornost na vaginu

Jedna z dalších technik, která se hodí, je meditace na „ženu“. Spočívá v tom, že muž při milování střídá pozornost na sebe (svůj dech a jak se cítí penis) a na ženu (její obličej, vnímá celek). Nejprve se spojí s celým svým tělem tím, že vydechne, uvolní se, a pak začne tlačit dech dolů do oblasti pánevní. Je jasné, že do pohlaví se žádný vzduch nedostane, ale jako by se tam dostal. Muž, který umí být pozorností v penisu a varlatech, působí navenek víc sexy a mužněji. Toto celé trvá několik nádechů a výdechů, jen abychom se srovnali. Jakmile na to žena pozitivně zareaguje, zaměříme pozornost na ni. Stejně jako jsme se věnovali sobě, snažíme se přesně cítit, co cítí ona, jakým rytmem dýchá atd. Pokud to děláme správně, žena se ještě více otevře. Pokud ne, je na nás to vyladit.

Žena se celou dobu uvolňuje a je sama sebou, nejsou tu žádné mantinely, co a jak by měla prožívat. Jediné, co je třeba, aby byla pravdivá a ukazovala skrze tělo, co cítí. Žena se učí být přirozená a reagovat okamžitě na to, co se v ní děje. Je velmi důležité, aby vnitřně neřídila muže a nekontrolovala ho. Většinu pozornosti by měla věnovat sobě a hlavně tomu, jak se cítí ve své vagině.

Dovolte si emoce

Pokud si žena nedovolí emoce, nemůže zažít orgasmus. Když potlačuje své emoce, potlačuje sama sebe i v oblasti orgastické. Příčina může být někde v dětství, někde v partnerství nebo se to žena naučila někde v životě. Když si žena dovolí prožívat emoce v běžném životě, může je zažívat i v orgasmu. Pokud ji nepřijímáš, když se s tebou hádá, tak s tebou nemůže zažívat pořádné orgasmy.

Hra s dechem

Vždycky, když chceme zvednout energii, dýcháme stejným rytmem. My muži se přizpůsobíme dechu ženy. Pokud by dýchala příliš rychle a my bychom nestíhali, dáme rytmus dvakrát pomalejší.

Když chcete docílit hodně hlubokého propojení, tak žena vydechuje a muž se nadechuje. Dáte si ústa k sobě a vlastně si tím dech předáváte. Pak si můžete představit, že mezi vámi funguje cirkulace – muž se nadechuje, žena vydechuje. Do srdce. Zamilováváte se.

Doufám, že vás některý z mých tipů zaujal. Tak dost řečí a koukejte to se svou ženou vyzkoušet ☺ a nejlépe 21 dní po sobě každý večer.

[/hide]

Celý článek vyšel v Pravém domácím časopisu č. 2018/04

Přečíst/koupit v digitální podobě

V papírové podobě k zakoupení u České pošty:

Tel: 800 300 302 nebo e-mail: postabo.prstc@cpost.cz​