Snídejte s námi férově. Co sebou?

Sejdete se se známými, sousedy, kamarády nebo rodinou na vašem oblíbeném místě a společně posnídáte fair trade a lokální suroviny. Společně s dalšími tisíci lidí po celém světě tak oslavíte Světový den pro fair trade a dáte tak najevo, že vám nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obchoduje zboží, které běžně spotřebováváte. Letos posnídá férově i naše redakce. Přidáte se? Jste srdečně vítáni!

Snídejte s námi férově. Co sebou?

Fair trade snídaně s Pravým domácím časopisem Kdy: 10. 5. 2014 od 10 hodin. Kde: Jez Kafák v Chodouni (okres Beroun) Co sebou: dobrotu připravenou za použití fairtradových surovin ideálně v kombinaci s lokálními nebo bio surovinami

V roce 2012 se Férová snídaně konala v 57 městech a obcích a zúčastnilo se jí navzdory deštivému počasí na 1 800 lidí. V roce 2013 to bylo dokonce 87 míst a 2 800 snídajících a v roce 2014? Přidejte se také!

Co je fér?

Fair trade je způsob obchodu, který dává lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Za svou kávu nebo kakao dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy. Nám, spotřebitelům, pak dává fair trade jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně se zapojit do snižování chudoby lidí ve světě.

Anketa

Byl/a jste osobně v místě, kde se pěstuje nebo zpracovávají výrobky fair trade?
Kdybyste měl/a popsat systém fair trade třemi slovy, která by to byla?

Hana Chorváthová (www.fairtrade-cesko.cz)

Zatím jsem bohužel neměla možnost navštívit přímo fairtradové družstvo, ale setkala jsem se s několika pěstiteli při jejich návštěvě v České republice. V roce 2012 to byl producent z bolivijského družstva, které pěstuje kakao, a vloni na podzim zde byla jedna zástupkyně ghanského družstva, která hovořila rovněž o pěstování kakaa. Nejsilnějším momentem bylo pro mne vyprávění, jak zapojení do systému fair trade pomůže místním ženám, které samozřejmě v zemědělství vykonávají většinu práce a takto mají možnost vydělat si důstojnou mzdu. Nezřídka pak zastávají i některé vedoucí funkce v družstvech.

Veronika Bačová (www.fairtrade-cesko.cz)

Zatím se mi nepodařilo do žádné tzv. rozvojové země podívat, ale při své práci jsem se setkala s několika pěstiteli nebo jejich zástupci jak z fairtradových, tak i nefairtradových družstev. Velký dojem na mě udělala paní Afia Owusu z Ghany, podle které hrozí trhu s kakaem kolaps, pokud se pěstitelům nezvýší výkupní ceny. Ti totiž těžkou a nákladnou produkci kakaa hromadně opouštějí.

Tomáš Bílý (www.nazemi.cz)

Sám jsem navštívil několik míst, kde se pěstují fairtradové suroviny. Jmenovat mohu Ghanu, kde se pěstuje kakao, Indii, kde se pěstuje čaj, nebo Ugandu, kde se pěstuje například káva a vanilka. Silných momentů jsem při svých cestách zažil mnoho a ve vztahu k fair trade se většina týkala osobních příběhů samotných pěstitelů či řemeslníků. Vybavím si jeden konkrétní, kdy nám David Tukwasibwe, pěstitel vanilky v Ugandě, říkal o své práci pro Ndali, malou firmu s certifikací fair trade. Řekl nám, že pokud se někoho zeptáte, jak je na tom finančně, většina lidí odpoví, že by si přála mít víc, ale on sám zároveň dobře ví, že v Ndali dostává velmi dobrou a své práci odpovídající mzdu a navíc s ním lidé z vedení dobře zachází a záleží jim na jeho názoru.

Stanislav Komínek (www.nazemi.cz)

Před 3 lety jsem byl v Peru, účastnil jsem se třeba sklizně kávy u pěstitele Amaro Chasquero Jaramillo z fairtradového družstva Cenfrocafé. Zapojení do fair trade využívají členové družstva na rozvoj místní komunity, staví cesty, podporují vzdělávání. Amaro žije se svou rodinou hluboko v peruánských Andách, bez elektřiny, vodovodu i kanalizace, jejich rodina vypadala spokojeně. Bavili jsme se tam se spoustou pěstitelů i vedením družstev. Ač se lišily osobní příběhy, většinou převládal názor v dopadech na jejich životy. Fair trade jim díky garantované minimální výkupní ceně a sociálním příplatkům pomáhá uživit se vlastní prací a zároveň posiluje jejich soudržnost demokratickým nastavením a možností spolurozhodování.

Markéta Vinkelhoferová (www.ekumakad.cz)

V zimě jsem měla možnost podívat se do Ghany na fairtradovou banánovou a kakaovou farmu. Na té banánové zazněla důležitá věc: díky fair trade je úspěšně vymáháno pracovní právo, které se v Ghaně jinak většinou zanedbává – nepřekračování pracovní doby, ochranné pomůcky a důstojná mzda.

Na farmě největšího kakaového družstva světa Kuapa Kokoo jsem si zase uvědomila, jak emancipační je fair trade pro ženy: mohou využívat škol, zdravotní péče, silnic či dalšího vzdělávání financovaného ze sociální prémie, kterou systém spravedlivého obchodu nabízí jako bonus. A nejsou to žádné milodary, ale věci, na které si lidé ve vesnických komunitách svou prací vydělali. Ženy pak mohou posílat své děti do školy, samy pracovat a přinášet tolik potřebné další peníze do rodinného rozpočtu, což je podle slov jedné kakaové farmářky: „Zárukou klidnější atmosféry a soudržnosti v rodině.“

Kateřina Chejlavová (www.mikofair.cz)

Navštívila jsem před dvěma lety pěstitele cukrové třtiny a manga na Filipínách. Věnovali jsme se hlavně detailnímu monitorování, jak fungují místní fair trade družstva, ale pro srovnání jsme navštívili i pěstitele mimo fair trade. Silných momentů bylo víc. Hodně se mě dotýkaly příběhy dětí v domově organizace Preda. Ta již řadu let organizuje fair trade obchodování s mangem a řemeslnými výrobky, protože vnímá fair trade jako možnost, jak bojovat s chudobou místních lidí. Chudoba je totiž podle ní hlavní důvod, proč jsou Filipíny tak neblaze proslulé sexuální turistikou a proč se potýkají s tolika případy obchodování s lidmi, sexuálním zneužívání a vykořisťováním dětí. Pro dětské oběti sexuálních deliktů a děti ulice provozuje Preda internátní školu a resocializační programy. V tomto zařízení jsme několik dní bydleli, takže jsme děti potkávali při různých aktivitách, třeba přípravě terapeutického divadelního představení.

Další zkušenost asi nejvíc ilustruje přímo fair trade a jeho dopady. Pěstitelé na ostrově Negros, kde se žije téměř výhradně z výnosů cukrové třtiny, zažili v 80. letech humanitární katastrofu, která postihla ostrov v důsledku propadu světového trhu s cukrem a krachu místních plantáží. Příjmy z fair trade pro ně proto neznamenají jen možnost koupit teď hned dětem lepší jídlo a zaplatit lékařskou péči. Investují hlavně do budoucnosti – nejen do zlepšování a zvyšování výnosů z třtiny a cukru, ale především více než jiné fair trade organizace usilují o diverzifikaci příjmů, aby nebyli tak fatálně závislí jen na cukrové třtině. Zakládají živočišné chovy, poskytují mikropůjčky ženám na šicí stroje a podobně.

Aleš Masner (www.mamacoffee.cz)

Na cestách po kávových farmách a zahradách pěstitelů v Nikaragui jsme se pohybovali po nezpevněných prašných cestách a často projížděli poměrně hlubokým bahnem. Pro místní jde o běžný povrch zdejších cest. Jak pro ně tedy musí být cenný asfaltový povrch, který náhle začíná asi kilometr od fair trade družstva. Zpevněná silnice končí další kilometr za tímto družstvem a přechází opět do prašné a hrbolaté cesty. Místní pěstitelé se zabývají pěstováním kávy s certifikací fair trade a asfaltová silnice byla postavena z tzv. sociální prémie, která je vyplácena k odměně za vykoupenou kávu, jak nám řekl předák sdružení.

Koukněte na www.ferovasnidane.cz – bližší informace nejen k naší snídani najdete na

Zuzka naskočila do projektu s názvem Pravý domácí ještě předtím, než vůbec vznikl. Nejdříve měla na starost naši fanouškovskou základnu na facebooku, kterou vypiplala a věnovala jí péči. Zkusila si i psát a zalíbilo se jí to. Do budoucna by chtěla psát víc. Zajímá se o témata jako jsou udržitelné stavitelství, permakultura, přirozené porody, divoké bylinky, zdravé a udržitelné stravování, přirozená péče o děti a techniky duševního rozvoje.

Profil Další články


Objednejte si předplatné
Předplatné