Psychosomatika: Díl 7. – Zuby dvě

V minulém díle jsme si řekli něco o tom, co je možné vyčíst z našich zubů a co se stane, když se do chrupu zasáhne… Nestihli jsme ale probrat vše. Pootevřeme tedy naše ústa znovu a podíváme se, co prozrazují naše čtyřky, pětky… i zuby moudrosti. Ty mají svoji výpověď už ve svém názvu, ale to předbíhám…

Psychosomatika: Díl 7. – Zuby dvě

 

Text: Stanislav Cícha

Naše Já ve čtyřkách

Přední třenové zuby (čtyřky) vyjadřují naše tužby a naše Já. Jednoduše lze popsat význam těchto zubů slovy „já chci“. Pravá horní čtyřka vypovídá o tom, jak bychom se chtěli jevit navenek, a levá reprezentuje naše tužby v citové oblasti. Horní čtyřky patří k nejčastěji ošetřovaným zubům s klasickým scénářem od výplně přes endodoncii (ošetření zubních kanálků) a korunku až po vytržení. Není se co divit, protože jsme každý den konfrontováni s mediálně vytvářenou představou, jak bychom měli vypadat a co si kvůli tomu koupit. A naplnění svých opravdových citových tužeb si velká část populace musí nahradit sledováním seriálů.

Pravá dolní čtyřka odráží schopnost realizace našich plánů a levá ukazuje, nakolik jsme schopni sdělit své pocity a přání svému okolí. U čtyřek se samozřejmě vynořuje otázka, co to s člověkem udělá, pokud mu zubař čtyřky vytrhne kvůli srovnání zubů. Autorka knihy Dr. Caffin uvádí, že „s vytržením čtyřek oslabuje vědomí vlastního Já a tyto děti se poté snadněji podrobují autoritám, které vlastně nechtějí akceptovat“. Potud citát. Nemohu to potvrdit, ani vyvrátit, protože těchto pacientů mám málo a nemohl jsem je sledovat delší dobu.

Pětky a plány

Zadní třenové zuby charakterizuje holá věta „chci tvořit“ nebo výraz „naše tvořivé Já“. Pravá horní pětka symbolizuje náš vývoj ve vnějším světě, naše děti a záliby, levá naše přirozené vlohy. Pravá dolní pětka, stejně jako sousední čtyřka, reflektuje schopnost realizace našich plánů, především v profesi. Setkal jsem se ve své praxi s dívkou, které pravá spodní pětka nenarostla. Poté, co jsme jí vytvořili náhradu zubu, konečně dokončila školu a vyrazila do světa.

Levá dolní pětka ukazuje využití zděděné matčiny energie v našem životě. Sklon zubu dovnitř úst a přetrvávání mléčného zubu ukazují na situaci, kdy se dítě nechce, nebo nemůže stát dospělým. Za tím vším často stojí vliv dominantní matky. Podobně jako u zasunuté horní levé dvojky, jak jsme se dozvěděli minule. O těchto souvislostech matky naštěstí nevědí. A tak po úspěšné ortodontické léčbě, kterou samy iniciovaly, se po zařazení stálé pětky diví, kdo jim vyměnil jejich dříve tak poslušné dítě za probouzející se osobnost.

Láska v předních stoličkách

První moláry neboli šestky jsou těsně spojené s postavením, jaké bychom chtěli zaujmout ve společnosti a rodině. Naplnění představ o našem místě ve společnosti odpovídá pravá horní i dolní šestka, které odrážejí náš profesní život a jeho úspěšnost. Jedna moje pacientka musela v zájmu rodiny opustit své milované povolání, přestěhovat se a pak zůstat v domácnosti. Po několika letech přišla s rozsáhlým kazem u kořene pravé horní šestky. Následovalo ošetření zubních kanálků a později i ztráta zubu. Pravděpodobně svoji situaci dodnes nepřijala.

Levá horní šestka je výrazem vyjádření vlastních citů. To se v moderní společnosti moc nenosí a tak bývá také velmi často ošetřována. Levá dolní šestka odráží naši touhu být milován. Je to zub velice brzy a často opravovaný, což je v těchto souvislostech smutné zjištění. Měl jsem i případ, kdy se nešťastně zamilované pacientce po rozpadu vztahu doslova rozpadl i tento zub. Jinak měla zuby úplně bez kazu!

Pokažené vztahy a kazy zubů

Zadní moláry neboli sedmičky odrážejí naše vztahy k okolnímu světu a především vztahy s našimi nejbližšími. Obě pravé sedmičky vypovídají svým stavem a postavením o běžných okolnostech denního života. Dlouhodobě se opakující, pro okolí často malicherné situace, které nás štvou a nejsme schopni je změnit, se mohou na těchto zubech projevit. Levé sedmičky nám ukazují, jak harmonické jsou vztahy s našimi rodinnými příslušníky.

Měl jsem mladého pacienta, který těžce snášel déletrvající manželský trojúhelník ve své rodině. Přestože se jeho celý chrup téměř nekazil, v levé horní sedmičce se vytvořil rozsáhlý kaz. Jeho bratr, který stejnou situaci ze svého pohledu vůbec neřešil, žádný problém neměl. V této souvislosti bych chtěl připomenout, že zuby zobrazují životní situace, jak je dotyčný člověk vnímá subjektivně.

Moudré zuby moudrosti

Osmičky bývají na okraji zájmu nás zubních lékařů. Z celostního pohledu jsou ale právě osmičky výrazem individuální energie každého jedince. Pravá horní osmička odpovídá naší snaze osvojit si materiální i duchovní svět. Levá reprezentuje obavy z odmítnutí jak duchovním, tak materiálním světem. Pravá dolní osmička odráží naši schopnost sdělovat okolí vlastní pocity. A levá dolní je barometrem naší fyzické energie.

Když se podíváte na charakteristiky všech zubů moudrosti, objevíte typické problémy dospívání mladého člověka v době prořezávání těchto zubů. Obtížné prořezávání dolních osmiček vídám opakovaně u studentů v době zkouškového období, kdy jsou oslabeni po psychické i fyzické stránce.

Já osobně se stavím k radikálnímu a preventivnímu vytrhávání osmiček velmi rezervovaně, protože je považuji za důležitou součást energetické rovnováhy celého organismu. Ne nadarmo se jim říká zuby moudrosti…