Psychosomatika díl 6. - Zuby, první část. Co značí jednotlivé zuby?

Co všechno se dá vyčíst při pohledu do úst? Jak se na postavení a poškození jednotlivých zubů projevuje emoční a zdravotní stav člověka? Tohle téma u nás není zrovna rozšířené. Mně se ale před 15 lety dostala do ruky knížka francouzské zubní lékařky Michéle Caffin – „Co o nás prozrazují zuby“, a protože mě poznatky francouzské kolegyně velmi zaujaly, začal jsem tyto vztahy pozorovat a dokumentovat. Své pacienty jsem nechal vyprávět o jejich strastech a problémech, které zdánlivě se zuby nemají nic společného. Psychosomatická medicína se tak stává součástí léčby i ve stomatologii.

Psychosomatika díl 6. - Zuby, první část. Co značí jednotlivé zuby?

Text: Stanislav Cícha

Řeč čelistí

Horní čelist pevně spojená s lebkou reprezentuje naše přání. Především její šířka a pravidelné postavení zubů v ní je signálem, že dotyčný je schopen vyjádřit svá přání, a proto se s ním bude dobře jednat. Úzká čelist se zkříženými řezáky a špičáky v zákusu je naopak známkou pasivního jedince, s kterým se bude hůře komunikovat. Známkou těžkostí s vyjádřením vlastních přání a pocitů po celý život je např. horní celková náhrada.

Dolní čelist volně spojená s lebkou čelistním kloubem reprezentuje naše činy. Speciálně brada je symbolem síly vůle a „bojovně vystrčená bradička“ hrdinek červené knihovny nikoho nenechá na pochybách, že dosáhnou svého. Hrdinky s ustupující bradou se v románech nevyskytují. Pravá strana se vztahuje převážně k budoucnosti a levá zase k minulosti.

Bez maminky i bez zubu

A teď už k jednotlivým zubům. Výmluvná je především poloha zubu: když zub směřuje ven z úst, je vlastnost výrazná. Je-li zub naopak nasměrován dovnitř, zasunutý za sousední zuby, nebo úplně chybí, je vlastnost potlačená. Stejně negativně se hodnotí velké kazy, výplně a umrtvené zuby.

Střední řezáky, tzv. jedničky, reprezentují mužský a ženský princip. Otec pravou a matka levou stranu. Lidé s vyčnívajícím levým velkým řezákem (často tento zub překrývá pravý) měli a často stále i v dospělosti mají ve svém životě mnohem výraznější vliv matky než otce. Větší vliv otce bývá v menšině. Když jsou oba řezáky postaveny souměrně, znamená to rovnováhu vlivu obou rodičů.

Jeden příklad ze života: Má pacientka si při pádu ulomila kus obou středních řezáků, levý bylo nakonec nutno kvůli zlomenině kořene vytrhnout. Rodiče pacientky se rozváděli a ona byla soudem určena do péče otce a její sourozenec matce. Tak přišla o matku opravdu a symbolicky o zub také. /obr.9/

Mezeru mezi řezáky vídávám u pacientů, jejichž rodiče sice žijí spolu, ale celý život vlastně jen „vedle sebe“. Nositelé těchto mezer mohou mít potíže ve vztazích. Takovéto informace samozřejmě jako zubař nezískám od dotyčných osob, ale když ošetřujete celé rodiny po mnoho let, podaří se vám i do těchto tajných zákoutí rodiny nahlédnout…

Rovnátky k sebejistotě

Postranní řezáky, tedy zuby „dvojky“, představují temperament osoby a postavení vůči rodičům. Je-li pravý postranní řezák vysunutý dopředu, znamená to, že jeho majitel umí v rodině obhájit svou svobodu, ale bývá ve sporu s otcem. Podobně na levé straně signalizuje tato poloha opozici vůči matce. Směřují-li oba zuby dopředu a překrývají střední řezáky, mívá dítě převahu nad rodiči.

Naopak zasunutí těchto zubů za zuby sousední je symbolem podřízenosti. A to často jak v rodině, tak ve společnosti. Například za dítě se zákusem horních dětských dvojek odpovídala na moje otázky dítěti vždy maminka a ono se tomu vůbec nebránilo. Ortodontická léčba pomocí rovnátek umožní těmto pacientům mnohem lepší start do současné společnosti a stabilní postavení v rodině.

Pokud si člověk nechá srovnat zuby na ortodoncii a zůstane žít ve stejných vztazích a podmínkách, mohou se zuby vrátit do původní polohy zdánlivě bez příčiny.

Se špičáky ke změnám

A jsme u trojek. Ty nám zobrazují změny, jimiž člověk prochází. Prořezávají také v době velkých růstových změn a začátku puberty. Pravý horní špičák představuje prezentaci vlastní osoby navenek, levý horní špičák znamená postoj vůči změnám. Pravý dolní špičák je výrazem toho, co chceme dosáhnout navenek. Levý dolní špičák je obrazem schopnosti naší vnitřní proměny. Špičáky jsou všeobecně vnímány druhými osobami jako symbol vitality a nadřízenosti. V manažerských funkcích lidi se zasunutým špičákem nepotkáte. A když ano, pak mají v jeho místě implantát, korunku nebo přemodelovaný jiný zub na špičák, aby tento „handicap“ nebyl patrný.

U těchto zubů jsem také zaznamenal i zpětný vliv postavení zubu na změnu emočního chování pacienta. Zakřiknutá holka se zasunutým pravým horním špičákem po ortodontické léčbě úplně rozkvetla a získala sebevědomí. Tím samozřejmě znejistila své rodiče, protože měli najednou doma úplně jiného potomka. Nebylo to asi jenom tím, ale podobné příklady zpětného působení postavení zubů vídávám v praxi často.

  MUDr. Stanislav Cícha *1953

V roce 1977 jsem promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze, obor stomatologie. V letech 1983–89 jsem praktikoval a vzdělával se v akupunktuře a elektropunktuře. Po roce 1990 jsem svůj obzor alternativní medicíny obohatil o homeopatii. Nyní rozšiřuji své znalosti antroposofické medicíny. Stále používám alternativní medicínu ve své zubní praxi a samozřejmě ve svém osobním životě. Věnuji se také vzdělávání zubních lékařů a sester v tomto oboru. Kontakt: mojezubysro@gmail.com

Přečtěte si další články o psychosomatice