Přirozená antikoncepce

Někdy po třicítce jsem začala mít pocit, že polovina mých kamarádek řeší, jak otěhotnět, a ta druhá, jak to udělat, aby se tak nestalo. Sama mám tři děti. První dvě jsme s mužem počali naprosto vědomě, to třetí je z části dílem náhody a z části z nevědomosti, jak fungují plodné a neplodné dny. A protože jsem, jak já říkám, z užívání hormonální antikoncepce už dávno vyrostla, připravila jsem pro vás a tak trochu i pro sebe následující článek s mou kamarádkou Katkou Jurenčákovou. Bude o symptotermální metodě zjišťování plodnosti.

Přirozená antikoncepce

V první řadě je potřeba říci, že plodnost bychom měli vnímat je velký dar. Všechny dary využíváme po celý život a ve chvíli, kdy bychom o ně přišli, stal by se pro nás náročnějším. To ale u daru plodnosti neplatí. Plodnost je dar, u kterého se domníváme, že ho v podstatě potřebujeme jednou, dvakrát, maximálně třikrát za život a jinak by bylo lepší, kdybychom ho vůbec neměli. Dalo by se říci, že nás převážnou část našeho života obtěžuje. Není toto pochopení daru plodnosti mylné? Zkusme se nad tím skutečně zamyslet.

Ženské tělo a vše v něm je cyklické. Cyklicky se opakují fáze plodné a neplodné. Není mnoho žen, které vědí, že mohou počít pouze 12–24 hodin v cyklu. A ještě méně je těch, které přesně ví, kdy ovulují. Ale ani o životnosti spermií se v běžné populaci mnoho neví. Mužská spermie dokáže v ideálních podmínkách přežít 3–5 dnů. Pokud ideální podmínky v ženském těle nejsou, tzn. je období neplodné, spermie přežívají asi jen 1–2 hodiny.

Toto jsou všechno informace, se kterými symptotermální metoda pracuje. Učí ženu pozorovat své tělo, vnímat jeho komunikaci, sledovat změny děložního (cervikálního) hlenu, děložního čípku, teploty, pocitů a tyto informace bezpečně a jednoduše vyhodnocovat. Ale také dává důraz na to, že plodnost není jen záležitostí ženy, ale že je vždy společná a je potřeba nést v partnerství zodpovědnost za rozhodnutí stejným dílem. S pomocí této metody může být o těhotenství usilováno, stejně jako je možné se těhotenství spolehlivě vyhnout. Zjednodušeně avšak velmi výstižně lze o této metodě říci, že znovu učí ženy vnímat a poznávat svoje tělo. Naslouchat jeho komunikaci během cyklu. Naše těla jsou velmi moudrá a každou změnu nám komunikují. Bohužel jsme se od této přirozenosti natolik odpojili, že ji většinou vůbec nevnímáme.

Dle Světové zdravotnické organizace je tato metoda považována za stejně bezpečnou metodu antikoncepce jako hormonální pilulky, což potvrzuje i kniha Technologie kontracepce, 19. vydání, která patří mezi „zlatý standard“ informací o antikoncepci a její spolehlivosti. Zde se uvádí, že spolehlivost symptotermální metody je při správném užívání 99,6 %. Ve stejné publikaci se uvádí, že spolehlivost hormonální pilulky je při správném užívání 99,7 %. Tzn. o desetinu bezpečnější, ale za jakou cenu? O hormonální antikoncepci jste si mohli přečíst v rozhovoru s Helenou Máslovou v 2. čísle letošního roku.

Katko, jak ses sama k této metodě dostala?

Symptotermální metodu znám 14 let. Ve svých 19 letech jsem hledala, jak se vyhnout početí a nemuset užívat hormonální antikoncepci. Vyrůstala jsem prostředí, kde byla hormonální antikoncepce vnímána negativně. Metodu jsem používala rok a v podstatě na ní hledala chyby, abych mohla s čistým svědomím začat hormonální antikoncepci užívat. Po roce jsem tedy usoudila, že symptotermální metoda není pro mě vhodná, protože mám příliš krátké cykly a příliš dlouhou menstruaci, a nechala si předepsat pilulky. Prošla jsem si touto cestou, abych pochopila, jaká negativa s sebou nese užívání hormonální antikoncepce, a velmi ráda jsem se k symptotermální metodě vrátila. Přestože mám stále krátké cykly a poměrně dlouhou menstruaci, je to dnes pro mě nejlepší způsob antikoncepce.

Jak symptotermální metoda v praxi funguje? Jak začít?

Je důležité mít dostatek informací, abychom získali jistotu, že metodu známe a můžeme ji bezpečně používat. Doporučuji zajít si na seminář nebo objednat brožurku, která popisuje, jak přirozená antikoncepce funguje. Je to jediná investice, kterou doporučuji udělat, pak ještě zakoupit bazální teploměr. Pokud se metodu pár naučí, nebudete muset v budoucnu investovat do dalších antikoncepčních pomůcek, myslím, že je to jedna z nejlevnějších forem antikoncepce. A jak to funguje v praxi? Ženské tělo se během cyklu mění a my si toho všímáme. Všímáme si, jak se mění děložní (cervikální) hlen a teplota. U každé ženy je to trochu jinak, ale většinou se brzy po menstruaci objeví děložní hlen. Můžeme si ho všimnout na toaletě, spodním prádle nebo prostě cítíme pocit vlhka. Pokud zaznamenáme hlenovou sekreci, nachystáme si na ráno teploměr. Hlen je většinou hustý, začíná řídnout, když se blíží ovulace, a v době ovulace bývá tažný asi jako vaječný bílek, ženy popisují pocit mokra. Po ovulaci se mírně zvedá teplota. Pokud tedy zaznamenáme nárůst teploty, čekáme ještě dva dny, abychom si byli jistí, že se jedná opravdu o vzestup, a pak už začíná neplodné období. Hlenu a teploty si tedy všímáme asi 10–12 dní v cyklu, pokud skončí plodné období, hlen se zahustí nebo zmizí. Pak si nemusíme až do další menstruace ničeho všímat. Není to složité. Zjišťuji, že nejtěžší je začít – asi jako u zdravého stravování nebo pravidelného cvičení. Nejvíce mě na této metodě fascinuje to sebepoznání, že vím, co se v mém těle děje, a mohu se svobodně rozhodnout, jak s tím naložím.

Existují nějací pomocníci, které můžeme využít?

Určitě je dobré si informace o hlenu a teplotě zaznamenávat. Ideálně do tabulky k tomu určené. Dají se stáhnout na internetu, využít aplikaci ovuwiev, zakoupit na stránkách www.cenap.cz nebo na mém semináři. Také je možné si tabulky vytvořit a vložit třeba do diáře. Z knih/brožur doporučuji od Cenapu Průvodce symptotermální metodou nebo knihu Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Jsou páry, kterým stačí začít s brožurkou, jiní přijdou na seminář, kde se metodu naučí, nebo začnou s brožurkou a pak se žena nebo pár objednají na osobní konzultaci, aby se ujistili, že metodu využívají bezpečně. Určitě také doporučuji zakoupit bazální teploměr, je jen o něco dražší než normální, ale kvalitnější a přesnější.

Mohla bys popsat případné chyby, které ženy dělají, abychom se jich mohli vyvarovat?

Myslím, že největší chybou je tuto metodu vůbec nezkusit. I kdyby ji páry nevyužívaly k antikoncepci, je to úžasná forma sebepoznání, napojení se na své tělo, svůj cyklus, ženství. Záznamy jsou dobré na začátek, ale později již záznamy moc nepotřebujete, prostě víte. A to je v dnešní technické době, kdy jsme většinou od sebe odpojení, prostě úžasné. :)

Na druhou stranu mi píšou ženy, které přesně poznají, kdy ovulují a dokážou poměrně přesně určit neplodné období po ovulaci. Ale málokterá žena ví, jak dlouhé má neplodné období před ovulací, a k tomu je symptotermální metoda skvělá. Pomocí tří jednoduchých pravidel si žena může bezpečně určit, jak dlouhé je její neplodné období před ovulací. U každé ženy je to jinak, záleží na délce cyklů a také tom, kdy ovulace přichází.

Možná je to špatně položená otázka, ale jaká je role partnera?

Zásadní, má stejnou zodpovědnost za plodnost jako partnerka, měl by tedy metodu znát a ženu podporovat. Všímám si na seminářích, že muži většinou velmi rychle pochopí, jak se informace do tabulky zaznamenávají a vyhodnocují a ženě pak pomáhají. To je asi ideální. Jsou páry, kde si žena měří teplotu a muž informace vyhodnocuje, ale jsou takové, kdy se metodu naučí žena a muži informace předá. Pro muže je to velká škola i v tom, že si může začít všímat, jak se jeho žena mění po stránce fyzické, emoční i psychické, pochopí její cykličnost. A může si všimnout, jak se mění i jeho vztah k ní. Zvědomuje se sexualita, pár se učí nakládat se svou plodností. Jak se milovat, když je plodné období, ale my cítíme velkou přitažlivost? Je mnoho způsobů, jak si bezpečně vyjadřovat lásku. Musím říci, že největším přínosem, kromě toho, že používáme bezpečnou antikoncepci, bylo právě to, že jsme museli začít přemýšlet, jak se chceme milovat v plodném období, jak v tomto období můžeme vytvářet lásku a napojení bezpečně. A to je úžasně kreativní a nenudíme se ani po 16 letech partnerství. :) Na druhou stranu máme pak dostatek neplodných dní, kdy se milujeme plně a bez obav.

www.prirozenaantikoncepce.cz

Zuzka naskočila do projektu s názvem Pravý domácí ještě předtím, než vůbec vznikl. Nejdříve měla na starost naši fanouškovskou základnu na facebooku, kterou vypiplala a věnovala jí péči. Zkusila si i psát a zalíbilo se jí to. Do budoucna by chtěla psát víc. Zajímá se o témata jako jsou udržitelné stavitelství, permakultura, přirozené porody, divoké bylinky, zdravé a udržitelné stravování, přirozená péče o děti a techniky duševního rozvoje.

Profil Další články


Objednejte si předplatné
Předplatné