Právě probíhá změna kultury podnikání v Čechách

 

Právě probíhá změna kultury podnikání v Čechách

Firmy a organizace mají obrovskou sílu a kultura podnikání zase vliv na společnost a kvalitu života. A tak když se změní přemýšlení firem, jde o obrovský dopad – změnou jedné firmy se dostaneme mnohem dál než změnou jednoho člověka. Měnit kulturu podnikání zejména pomocí zviditelnění dobře nastavených firem, na kterých je vidět, že to jde a taky jak moc je to fajn, a navzájem je propojovat, to je úkolem platformy Slušná firma.
Firmy, které tenhle projekt propojuje a ukazuje jejich cestu, vyrábějí věci nebo poskytují služby, které pomáhají, zlepšují, něco opravdového řeší a slouží někomu jinému než pouze akcionářům. Současně minimalizují veškerý negativní dopad svého podnikání. Tomu fandíme, podporujeme, zapojili jsme se. A současně vám o tom chceme říct. Dnes vám tedy představíme koncepci projektu a později se podíváme na to, co přináší některé konkrétní firmy a jak jsou nastavené.

75 % odpadu neprodukují jednotlivci, ale firmy. Je to tak – když poctivě nakupujete v bezobalovém obchodě a zbytek odpadu třídíte a pak projdete okolo lisovny supermarketu nebo vidíte zásilku z Alzy, spadne vám čelist.

Celou věc odstartoval Tomáš Hajzler, kterého znáte z našeho časopisu jako autora článků v seriálu Dobrý život. Tomáš se tématu (smysluplné) práce a (zodpovědného) podnikání věnuje už léta. V současné době veliký balík svých sil věnuje projektu Slušná firma, protože si uvědomuje, kolik vlivu organizace a firmy mají na podobu i chování celé společnosti. Nejzřejmější je síla organizací, když se ukáže na extrému. To je v tomhle případě třeba fungování spousty současných korporací.

„Jsem přesvědčený, že pokud máme mít budoucnost, bude to budoucnost bez korporací, nebo minimálně bez korporací tak, jak je dnes známe. Protože tradiční korporace je vysavač, jehož úkolem je vysát maximum hodnoty z míst, kde působí. Nejlépe se to vysvětluje na příkladu Walmartu ve Spojených státech. Kam přišel, tam nasadil dumpingové ceny. Díky tomu tam zkrachovala většina nezávislých prodejců a Walmart se tak stal de facto jediným dodavatelem i zaměstnavatelem. Potom zvedl ceny a sál dál. Dnes se děje to, že Walmart se stále častěji ocitá v situaci, kdy už „vysál“, co se dalo, je nucen své pobočky zavírat a zbídačelé komunity opouštět.“

Základem fungování organizací, které se shlukují v projektu SLUŠNÁ FIRMA, je v podstatě opak. Dalo by se říct, že když se jim bude dařit, bude se dařit i nám. Pokud bychom i tady zašli pro nějaký příklad, ideálně v tomto konceptu fungují firmy s družstevním vlastnictvím, extra pak ty, které působí lokálně a pomáhají lidem fungovat jeden s druhým.

[hide]

Spousta z nás možná potřebu výraznější změny cítí, ať už shání zeleninu nebo kosmetiku, smysluplnou pracovní pozici nebo dodavatele služeb s odpovídajícími hodnotami. Je super vědět, že potřebu změny měli a mají i lidé, kteří ji uskutečnili a uskutečňovat budou a mohou. Společnosti typu slušných firem totiž existují. Jen do platformy jako takové se jich za uplynulých třináct měsíců registrovalo zhruba 60. A to z různorodých oblastí, od jídla přes textil, kosmetiku, průmysl, finance, ale taky služby. Projekt by se měl správně jmenovat spíš slušná organizace, protože kromě firem a společností zahrnuje i neziskovky, školy a jednotlivce.

SLUŠNÁ FIRMA všechny tyhle subjekty sdružuje, posiluje vědomí toho, že jejich způsob podnikání je dnes sice možná neobvyklý, ale ne ojedinělý, a propojuje firmy mezi sebou. Jednak se tím buduje síť ověřených organizací a jednak je důležité posilovat a zviditelňovat obraz něčeho dobrého, co může inspirovat.

Podstata slušnosti

Některé věci se nejlépe vysvětlují tak, že se postaví do kontrastu. Pojďme se tedy na obecné rovině podívat, jak to vypadá, když firma slušná je a když není. Slušnou není organizace, jejíž hlavním cílem je maximalizace zisku a poskytovaný produkt nebo služba jsou vedlejší. Peníze jsou sice v podnikání důležité, ale měly by být prostředkem – zprostředkovávat užitek druhým.

Slušná firma se chová morálně, ačkoli ji k tomu třeba zrovna nenutí legislativa. Prostě proto, že záleží na vztazích, na péči o prostředí a komunitu, ve kterých žijeme. Stará se o dobro všech zúčastněných – vlastníků, zaměstnanců a zákazníků. A taky planety a komunity.

Tohle vše možná zní jako utopické klišé, víme. Zevšeobecnění už tohle působí. Dá se to říct taky jinak. Lidé ve slušných firmách jsou ti, kteří neumějí nebo nechtějí nabízet produkty a služby, které ubližují životu. Nechtějí vydělávat na život, ale chtějí žít a potřebují pociťovat, že to, co dělají, má smysl. Občas to s sebou nese komplikace – možná se hůř hledají dodavatelé, taky neplatí stoprocentně „náš zákazník, náš pán“, protože třeba neuděláte reklamu někomu, o jehož kvalitách nejste přesvědčeni; možná musíte překročit existenční stín a smířit se s tím, že přicházíte o velký objem zákazníků. Nakonec ale sedíte v práci s někým, s kým skutečně táhnete za jeden provaz, odcházíte s pocitem, že nikomu neubližujete a ba naopak zlepšujete životy druhých a podporujete ty, kteří to dělají stejně tak.

Pošli to dál

Vy se v seriálu dozvíte o jednotlivých společnostech a jejich principech. Věřím, že se vám ta filozofie zalíbí. A malinko doufám, že se vám bude chtít být u toho. Příležitostí je dost. Registrované firmy můžete podporovat nákupem a neregistrovaným firmám o existenci platformy povědět. Na stránkách projektu najdete nabídky práce. A jestli si celý ten organizmus chcete oťukat a zajímají vás témata smysluplné práce, zodpovědného podnikání a vlastně i všeobecně vše, co se týká „dobrého života“, máte nově možnost se účastnit setkání a minikonferencí, které SLUŠNÁ FIRMA pořádá. Na první takové, nazvané Demystifikace matrixu, pohovoří i jedna z našich redaktorek Katka V. Wildová. http://bit.ly/matrix_SF

Offline setkávání

Dobře si pamatuji, jak radostné a inspirativní je vidět se, zejména zpočátku, kdy člověk nervózně přešlapuje ve staré bublině, s podobně smýšlejícími lidmi. I Tomáš a Lenka mají opravdu dobré zkušenosti se setkáváním. Lenka, která je v bezprostředním kontaktu s jednotlivými firmami, to má z první ruky. „Opravdu se potvrdilo to, co u předchozích projektů, a to je velká potřeba těchto firem se setkávat. Protože všechny tyhle firmy mají dvě věci společné a v prvních větách říkají: Jsme divní a jsme sami. A teď najednou zjišťují, že jsou sice jiní, ale takových firem je víc a každý zvlášť hledá cestičky, jak slušně fungovat. Najednou se setkávají a sdílí zkušenosti.“

Každoměsíční setkání lidí ze slušných firem nad tématy a při návštěvách jednotlivých provozů tak bylo vloni stěžejní aktivitou. Letos se setkání přesunula do podvečerních hodin a zpřístupnila i lidem a firmám neregistrovaným. Kromě těchto setkání nabízí platforma na svém webu také přehled workshopů, setkání a událostí, kde se s ostatními můžete potkat na živo při něčem zajímavém a smysluplném.

Tomáš to pocitově i ze zkušenosti vnímá podobně. „První fází projektu SLUŠNÁ FIRMA byl projekt, který jsme nazvali Svoboda v práci. Šlo o to, rozpoutat hnutí za větší svobodu v práci, ale i tady bylo základem budovat komunitu firem. Tam jsem poprvé zažil, jak prospěšné, radostné a sbližující je sejít se naživo s těmi, kteří jsou na stejné cestě dál. Velký dík v tom patří Etneteře. https://www.etnetera.cz/ To jsou – co se sebeřízení a fungování bez mocenské hierarchie týče – takoví průkopníci. Vyzkoušeli spoustu věcí, do jakých se tady nikdy nikdo neodvážil. Jsou otevření a velkorysí. Podstata tématu zůstává. Něco se začne dít, když se lidi setkají. Jde o to, nabídnout jim tu možnost setkání.“

http://slusnafirma.cz/setkani-nazivo/

Obsazení

Už asi víte, že do Pravého domácího píšeme nejvíc o věcech, se kterými máme osobní zkušenosti. O příbězích, které nás zajímají, o věcech, činnostech a nápadech, které nám dávají smysl, a o lidech, kteří nás inspirují a kterým věříme. Slušná firma je tím vším. Už víc jak půl roku jsme registrovaní, stejně jako třeba Tierra Verde a PRO-BIO, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. U Peoplecomm Katka vydala svoji poslední knížku, o Kytkách od potoka jsme se určitě minimálně zmínili v hlavním tématu.

Tomáše dobře známe a víme, že co v dobré víře veřejně hlásá, to taky v soukromí žije. Navíc má opravdu balík zkušeností a poznatků z téhle oblasti. Zkrátka je to jeho téma a věnuje se mu dlouhodobě. Jeho rodinné nakladatelství vydalo mnoho knih o tématu smysluplné práce, na blogu je tohle téma jedním z nejfrekventovanějších a na workshopu jako lektor pomáhá lidem hledat jejich pracovní a možná i životní „důlek“ – průnik schopností, ve kterých vynikají, se zájmem o danou oblast a aktivitu a s potřebami okolí. V současné době veliký balík svých sil věnuje projektu Slušná firma.

„Nacházím v tom projekt č. 1. Nevidím v tom, co já dělám, nic, co by mohlo mít potenciálně větší dopad. Podle mě ještě nemá, ale v rámci naší mikrozemičky to je tak obrovský.“

Žijme utopii

Jak možná víte ze seriálu Dobrý život, Tomáš má oko na to, reflektovat naši současnost, hledat zašmodrchaná místa v oblastech obchodu a práce, komunikace, veřejné pospolitosti, kvality potravin a volného času. Nabízí pak řešení, která vedou k obnově dobrých vztahů, k udržitelnosti, ke zdraví.

Stejně jako se v cizině a díky literatuře setkává s dystopickou tváří současnosti, přichází mu do života lidé, organizace a firmy téměř utopické, kde představy o dobrém životě spolehlivě fungují. Hledání a ukazování dobrých příkladů, to je právě princip projektu Slušná firma.

„Přijde mi, že firmy, především ty velké, nadnárodní, řídí náš svět. Určují to, jak se jeden k druhému vztahujeme. Reformou toho, jak se dělá byznys, jak se podniká, se můžeme dostat ke změně toho, jak se chováme jeden k druhému a jak fungujeme.“

[/hide]

Celý článek vyšel v Pravém domácím časopisu č. 2018/03

Přečíst/koupit v digitální podobě

V papírové podobě k zakoupení u České pošty:

Tel: 800 300 302 nebo e-mail: postabo.prstc@cpost.cz​