Zahrada U SPLAVu. Pomoc pro lidi, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce.

Příroda je schopná se o nás postarat. O tom něco ví snad každý z nás. Nicméně, věděli jste, že příroda umí pomoci nezaměstnaným a frustrovaným lidem? Pojďme se blíže podívat na pojem zahradní terapie a na jeden úžasný projekt, který u nás v loňském roce vznikl.

Zahrada U SPLAVu. Pomoc pro lidi, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce.

Zahradní terapie je inovativní terapeutická metoda založená na práci s rostlinami a potažmo přírodou. Je to práce v týmu, ale také práce jednotlivců. Nenutí nikoho k okamžitému sociálnímu kontaktu, dává prostor. Pomáhá lidem relaxovat, překonávat životní změny, léčit se. Tím, že člověk přímo ovlivňuje něco, co je živé, zjistí, že je sám potřebný a důležitý.

Zahrada pro znevýhodněné

Zahradní terapie je v zahraničí a na několika místech v České republice uplatňována při práci s klienty léčeben, s lidmi s fyzickým nebo mentálním postižením nebo se seniory. Zahradní terapie však zatím ve větším měřítku nepracuje s lidmi v produktivním věku bez diagnostikované nemoci. A proč vlastně ne? Každý potřebuje v určité chvíli „nakopnout“, získat nové přátele a nový směr. Obzvlášť ve chvíli, kdy nemá práci. Asi takový myšlenkový posun nastal u lidí ze Sdružení SPLAV, o. s., a dal vzniknout projektu Zahrada u SPLAVu, který má pomoci lidem znevýhodněným na trhu práce. Projekt je určený pro nezaměstnané osoby starší 50 let a nezaměstnané osoby s dětmi do 15 let nebo po mateřské či rodičovské dovolené.

Od zanedbané plochy k prvním výpěstkům

Nejprve nezaměstnané osoby absolvovaly tříměsíční přípravné kurzy osobnostní aktivizace. Poté začala zahradnická terapie v komunitní farmářské zahradě. Účastníci projektu založili komunitní zahradu o rozloze 4 500 m² u renesančního zámku v Doudlebech nad Orlicí. Plocha byla původně ve velmi zanedbaném stavu. Nakonec se podařilo zahradu vyčistit, zrýt, osít a osázet. Během loňské testovací sezóny se podařilo zjistit, čemu se v zahradě daří či nedaří. Zahrada se prezentuje na místních farmářských trzích formou různých pochoutek z vypěstovaných plodin (dýňové buchty, cuketové džusy, šalvějové bonbóny, salát z červené řepy, mrkvánky apod.). Z vypěstovaných bylin se míchají různé bylinné čaje, vyrábí masti z heřmánku, máty, kostivalu apod. Hlavním cílem však stále zůstává naplnění komunitní filosofie, získávání nových dobrovolníků a především nabídnout lidem příjemné místo pro trávení volného času.

Užitek, který se šíří dál

„Vypěstované plodiny jsou určené k přímé spotřebě účastníků projektu, dále klientům z domova s pečovatelskou službou, dětem a návštěvníkům naší zahrady. Tato služba je v rámci projektu bezplatná. V tomto roce jsme připravili pro veřejnost různých cílových skupin tyto akce: Mixed-pickels day (pro veřejnost), Racionální strava nemusí být nudná ani drahá (pro veřejnost), O nejlepší ředkvičku (pro MŠ, ZŠ), Bylinková sobota, pleteme z proutí (pro rodiny s dětmi), Zahrada pro každého (pro handicapované osoby), Svačina v zahradě (pro seniory), Zahradnický bleší trh (pro zahradnickou veřejnost), Relax v zahradě (pro maminky handicapovaných dětí). Přesně stanovené termíny naleznete na blogu či webu zahrad,“ právem se chlubí novinkami organizátoři.

Účastníci projektu také absolvovali rekvalifikační kurzy, které byly zaměřeny na „Poradce pro výživu“, „Obecně zemědělské činnosti“, „Zahradník, ovocnář“. Uvedené aktivity probíhaly během roku 2013. Další částí a výstupem projektu bylo tyto účastníky zaměstnat. Nyní je v zahradě zaměstnáno osm žen na poloviční úvazek. Poslední a nedílnou částí projektu je příprava metodiky zahradnické terapie v komunitních a farmářských zahradách v podmínkách ČR. Projekt má tedy ambice inspirovat i ke vzniku dalších zahrad po celé ČR.

Vážně to pomáhá

A co říkají na tento projekt samotní účastníci? Nechme promluvit jednoho z nich – Boženu Kovaříčkovou: „Práce na zvelebování zahrady nám pomáhá zapomenout na to, že jsme nezaměstnané a máme problémy. Pobyt v komunitě nám pomáhá při řešení různých situací, jež se mohou vyskytnout v hledaném zaměstnání, ale i při fungování rodiny. Jaké bylo naše očekávání? Dozvědět se něco nového, ale i potkat nové přátele, kteří mají stejný osud. Přijít na optimističtější myšlenky a uvědomit si, že i nezaměstnaný člověk může vytvořit něco pěkného, zajímavého a stát se užitečným… Přednášky, semináře a soustředění nás obohatily o spoustu nových informací věnovaných nejen zahradě, ale nechaly nás nahlédnout i do tajů poznání sebepoznání. Tím došlo i ke změnám v našem chování – začínáme si více věřit, máme radost z úspěchů a ohlasů veřejnosti na naše snažení a spoustu plánů do budoucnosti.“

Otázky a odpovědi

Čím je projekt jedinečný?

Jako první v ČR nabízí zahradní terapii osobám znevýhodněným na trhu práce. Lidé dlouhodobě bez zaměstnání trpí často frustrací, která jim ztěžuje situaci při hledání zaměstnání. Tak se ocitají v začarovaném kruhu. Zahradní terapie pomáhá těmto lidem znovu nalézt ztracené sebevědomí.

Co přinese účastníkům?

Poznání vlastních schopností, znovunabytí sebevědomí a lidské důstojnosti, získání nové odbornosti prostřednictvím rekvalifikačního kurzu, zaměstnání v rámci projektu, přípravu na samostatné podnikání

Co přinese veřejnosti?

Metodiku zahradnické terapie v komunitních a farmářských zahradách v podmínkách ČR, spolupráce s ostatními subjekty.

Kdo to platí?

Projekt Zahrada u SPLAVu byl financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Lidské zdroje a nezaměstnanost. Projekt má i mezinárodní charakter. Partneři jsou Riverside Market Garden z Velké Británie a Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seurary z Finska.

Komunitní zahrada

Komunitní zahrady jsou fenoménem především ve Velké Británii a Spojených státech amerických. Jsou to prostory ve městech nebo na vesnicích, které si skupina lidí spřízněných sousedstvím a společným zájmem spravuje podle svého. Zahradu si lidé sami navrhnou, vyberou plodiny a rostliny, určí jejich rozmístění, zahradu vybudují a pak se o ni společně starají. Výsledkem společného úsilí je kromě zahrady samotné a jejích čerstvých plodů také posílení komunitního pocitu, sepětí s přírodou a zlepšení životního prostředí. Zahrada také nabízí osvětu a možnost trávení volného času napříč generacemi. V současné hektické době jsou komunitní zahrady stále více vyhledávány lidmi, kteří se chtějí odreagovat a kteří hledají nějaké tvůrčí vyžití. Celý proces učení se, návrhu, založení a péče o komunitní zahradu je vysoce terapeutický pro každého zúčastněného jedince a své uplatnění v něm najde každý.

Farmářská zahrada

Farmářská zahrada znamená tržní pěstování ovoce, zeleniny a květin k řezu v malém měřítku a jejich přímý prodej zákazníkům, restauracím nebo jiným organizacím, např. školním jídelnám. Prodej je zaměřen zejména na místní trh; produkty jsou prodávány přímo v zahradě, na místních farmářských trzích nebo pravidelně dodávány v bedýnkách přímo odběrateli. Tento způsob pěstování se od ostatních liší velkou rozmanitostí pěstovaných plodin na malé ploše, která obvykle není větší než několik hektarů. Výběr pěstovaných plodin závisí na přírodních podmínkách v místě zahrady, na zkušenostech a na poptávce. Farmářské zahrady poskytují široký výběr sezónních čerstvých produktů a tvoří protipól velkým produkčním farmám, které obvykle pěstují jen několik plodin. Nabízí pracovní uplatnění v zahradnických a příbuzných oborech, možnost alternativních pracovních úvazků a možnost vzít s sebou do práce děti.

Koukněte na

Sdružení SPLAV sídlí ve Skuhrově nad Bělou:www.sdruzenisplav.cz

Blog projektu:http://zahradyusplavu.blog.cz

Web projektu:www.zahradyusplavu.cz

Zuzka naskočila do projektu s názvem Pravý domácí ještě předtím, než vůbec vznikl. Nejdříve měla na starost naši fanouškovskou základnu na facebooku, kterou vypiplala a věnovala jí péči. Zkusila si i psát a zalíbilo se jí to. Do budoucna by chtěla psát víc. Zajímá se o témata jako jsou udržitelné stavitelství, permakultura, přirozené porody, divoké bylinky, zdravé a udržitelné stravování, přirozená péče o děti a techniky duševního rozvoje.

Profil Další články


Objednejte si předplatné
Předplatné