Občanské sdružení Ekosomák nespoléhá, že černé skládky z našich lesů zmizí samy. I vy se můžete přidat.

Procházka v lese, pohoda, ticho, teplo, jarní sluníčko, zkrátka idylka. Pohled mezi smrčí ale najednou něco nepřehlédnutelně naruší. Mezi pařezy ční jakási černá plastová homole na obdélníkovém podstavci. Při bližším ohledání není pochyb: kdosi nevěděl nic lepšího, než kraj lesa vyzdobit vyběhlým typem televizoru. Ach jo. Pravda, už jsem na stejném místě před časem viděla i pár ojetých pneumatik nebo prosezených matrací. Co by se přeci člověk namáhal, však on to někdo uklidí…

Občanské sdružení Ekosomák nespoléhá, že černé skládky z našich lesů zmizí samy. I vy se můžete přidat.

Ukliďme Česko

Když se televizory, matrace a pneumatiky sečtou, něco se přihodí navrch, rázem se zrodí černá skládka. A že jich tu po republice nemáme málo. Už nějaký čas se po nich pátrá pomocí projektu zmapujTo.cz, každý do něj může menší či větší nepořádky nahlásit pomocí mobilní aplikace nebo skrz webový formulář. Už se jich tam sešly víc než 2 tisícovky!

„Po více než roce mapování černých skládek uzrál čas posunout se dále a s nasbíranými daty nějak smysluplně naložit. Vznikla tak myšlenka celostátní úklidové akce pod názvem ‚Ukliďme Česko‘,“ vysvětluje jeden z autorů projektu Miroslav Kubásek.

Šup na to!

A tak vzniklo občanské sdružení Ekosmák, (tedy protipól Ropáka), které na letošní květen vyhlásilo první ročník celorepublikového úklidu. Organizátoři se inspirovali v zahraničí u akce Let´s Do It. Ta už proběhla ve více než stovce zemí a zapojilo se do ní, považte, přes 8,5 milionů pracantů. A první stovky dobrovolníků a k tomu pár firem už se stihlo přihlásit i k české variantě.

„My bychom pro první ročník považovali za úspěch účast 50 000 dobrovolníků včetně firemních na pátečním úklidovém dni. Naším největším vzorem však je Slovinko, ve kterém se podařilo zaangažovat do úklidu během jediného dne 400 000 lidí, což je prakticky 10 % populace,“ vypočítává další z Ekosmáků Radek Janoušek.

Naskládat to na skládku

Zacíleno bude spíše na skládky malého a středního rozsahu, ty opravdu velké by totiž vyžadovaly použití těžké techniky. A kam pak poputují pytle s odpadem? „Zkušenosti z úklidu skládek jak u nás, tak v zahraničí hovoří o velmi malé míře recyklace sesbíraných odpadů. Je to dáno jednak širokou škálou odpadů, které se na skládkách nacházejí, ale především jejich velkou mírou znečištění, takže jsou povětšinou pro recyklaci nevhodné. Nicméně závisí to také na logistice a recyklačních kapacitách v dané lokalitě. Každopádně lze očekávat, že většina odpadu bude končit na legálních skládkách, příp. ve spalovně,“ vysvětlují organizátoři.

Obecný obecní příklad

Úspěch akce závisí i na přístupu obcí. Uložení odpadu na skládky je totiž ze zákona zpoplatněno, tyto poplatky by na svých bedrech měla nést právě obec. „Pokusím se domluvit s firmami, kam budeme odpad ukládat, aby se formou bezplatného příjmu odpadu zapojili do akce. Pokud se to podaří, budou náklady prakticky zanedbatelné. V opačném případě je to cca 800 Kč/t kompostovatelného odpadu a 1500 Kč/t komunálního odpadu,“ objasňuje Marcela Gregorová Juráková z odboru dopravy, majetku a životního prostředí ÚMČ Brno- Černovice (tato městská část se k akci přihlásila jako jedna z prvních) a dodává: „Myslíme si, že i tato akce přispěje k výchově obyvatelstva. Záměrně nepíšu dětí a mládeže, kteří sice sem tam odhodí nějaký ten odpadek, ale rozhodně nevytvářejí velké skládky komunálních odpadů. Máme už dnes vytipovaných pár skládek většího rozsahu, které chceme uklidit, a jejich počet k uklizení budeme upravovat podle počtu přihlášených účastníků.“

Zákon černou skládku nezná

Vůbec nejlepší by bylo, kdyby černé skládky nevznikaly a nebylo by tak co uklízet. Zatím si ale vesele bují. Je to samozřejmě o přístupu každého z nás. Podle ekologů je ale jedním z důvodů i nedostatečná legislativa. Ministerstvo životního prostředí naznačuje, že by se to časem mohlo změnit: „Nakládání s odpadem, který je umístěn na místě, které k tomu není určeno, a jehož původce není znám, je dlouhodobým problémem. Současná právní úprava zákona o odpadech nezná pojem ‚černá skládka‘ a ani explicitně neupravuje její odstranění. V současné době je připravován věcný záměr nového zákona o odpadech, který bude problematiku nakládání s odpadem, jehož původce není znám, řešit.“

Zákon, nezákon, pojďme v květnu pořádně vygruntovat!

Koukněte na: www.uklidmecesko.cz www.zmapujTo.cz