Nemoc je cesta ke zdraví a je jenom na vás, zda zdraví je vaší cestou.

Nemoc je cesta ke zdraví

Nemoc je cesta ke zdraví a je jenom na vás, zda zdraví je vaší cestou.

Petra Smrčková

Říká se, že člověk by měl hledat inspiraci k vlastnímu sebevyjádření v tom, k čemu inklinoval už od dětství – v období svého života, kdy jeho mysl nebyla ještě zahlcena poučkami, pravidly a univerzálními doporučeními, jak má svět vypadat. Dalo by se také říci, že se mohla ještě plně projevit jeho pravá mozková hemisféra.

Začalo to výživou

Moje cesta k praktikování celostní medicíny vedla před zájem o zdravou výživu. Už od mala jsem zkoušela různá stravovací doporučení – v té době zejména ta, která přicházela ze západu – tedy ovocné saláty s jogurtem, müsli, ovocné šťávy. Později jsem začala sbírat informace o makrobiotice. Principy makrobiotiky mi byly bližší a zdály se mi jaksi logičtější. Přestože jsem v té době ještě nevěděla nic o výživě podle krevních skupin, intuitivně jsem jako majitel krevní skupiny A vyřadila ze svého jídelníčku maso. Výrazně mě také ovlivnila kniha Barbary Temelie „Výživa podle pěti elementů“, která čerpá ze stravovacích doporučení tradiční čínské medicíny.

Své zdraví můžeme ovlivnit

Mezitím jsem ale onemocněla a bylo třeba hledat další možnosti, jak pomoci tělu k uzdravení. Alopatická medicína, ke které jsem v té době ještě upínala svou naději na uzdravení, mi nebyla schopna pomoci tak, abych se cítila skutečně zdravá, bez bolesti, únavy a špatného psychického stavu. Postoj některých lékařů mě v té době doslova šokoval. V 25 letech jsem rozhodně nechtěla slyšet, že s některými potížemi, které mě denně provázely, se mám smířit a že možnosti klasické medicíny jsou omezené.

To byl impuls k tomu, abych definitivně zavřela dveře za světem utrpení, strachu, bolesti a omezení a vstoupila do nekonečného prostoru poznání, starých moudrostí, přírodních prostředků, bylin a víry v sílu těla a přírody. Zapsala jsem se ke studiu klasické homeopatie u pana Opelky v Praze. Tato škola mi poskytla samozřejmě spoustu informací o homeopatických lécích, jak s nimi nakládat a jak pracovat s pacientem, ale bylo to také místo setkání lidí podobného zaměření, nových myšlenek a inspirace na přečtení zajímavých knih. Nejsilnější však bylo to osvobození skrze poznání, že naše zdraví dokážeme ovlivnit svými činy a myšlenkami a že i to, co se stalo v minulosti, můžeme napravit.

Genialita vlastní imunity

Po ukončení České školy klasické homeopatie jsem prošla studiem medicínských znalostí v Brně a začala spolupracovat jako odborný poradce se společností Energy. K vyšetření stavu energetických drah používám diagnostický přístroj Supertronic, který pracuje na principu elektroakupunktury. Problémem dnešního člověka je znečištění tělesného systému toxiny, těžkými kovy, metabolity a parazity, ale i nedostatečná výživa buněk prostřednictvím bylin, které jsme úplně vyřadili z našeho každodenního užívání a nahradili je chemií v jídle, kosmetice i lécích. Nevhodná výživa a neschopnost těla vylučovat odpadní látky je důvodem nedostatečné imunitní odpovědi organismu a dle mého názoru i případné neúspěšné homeopatické léčby. Při práci s lidmi, kteří mě vyhledají s žádostí o pomoc pracuji také s Bachovými esencemi.

Všechny popsané metody sledují stejný cíl. Nastartování imunitního systému, který je v každém z nás naprogramován tak, že je schopen vyrovnat se s jakoukoliv nemocí. Je třeba přijmout tento fakt a převzít zodpovědnost za vlastní zdraví. Je to široké téma nejen ve vztahu k vlastnímu zdraví, ale vůbec ke zdraví naší planety, protože nadužíváním chemických léků, hormonů a antibiotik ničíme celý ekosystém, ve kterém jsme i my jedním článkem nekonečných vazeb a souvislostí. Součástí celostní léčby je samozřejmě také změna v mentální oblasti, protože pro nastartování imunitního systému potřebujeme změnit mylná přesvědčení o sobě, našich blízkých i světě, který kolem sebe vnímáme skrze vzpomínky, jež jsme si v minulosti uložili do paměti každé buňky našeho těla. Osvobozením od emocionálního náboje těchto vzpomínek navracíme našemu tělu energii, kterou můžeme využít tvůrčím způsobem.

Vše je energie

Podívejme se na svět kolem nás očima geniálního vědce minulého století Alberta Einstaina. Byl to on, kdo v roce 1930 řekl, že „vše je energie“. Vše, co vidíme, i naše tělo je tvořeno energií. Buňky lidského těla jsou tvořeny atomy, ve kterých se kolem vlastního jádra pohybují elektrony, jenž svojí aktivitou vytvářejí energii. Naše tělo nejsou jen kosti, krev a svaly, ale jsme tvořeni a ovládáni energetickými systémy, jejichž poruchy se pouze na fyzickém těle manifestují. V tom je ovšem logika věci, protože pokud známe tyto vztahy, které mají detailně propracované východní léčebné směry jako tradiční čínská medicína nebo ájurvéda, dopracujeme se také k tomu, co je příčinou našich potíží a co máme v chápání světa změnit.

Je třeba naučit se změny přijímat a neobávat se jich, protože procesem změny vzniká život. Cesta ke zdraví a poznání vede skrze léčivé byliny, posilování kontaktu s přírodou a ztlumení rušivých elementů, které na nás moderní doba hrne.

Ať se Vám v novém roce daří najít co nejvíce klidných chvil, ve kterých Vám zazní v uších to, co je třeba právě tento rok změnit …