Imunitní systém: rovnováha mezi tělem a duší

Ve zdravém těle zdravý duch – tohle přísloví zná úplně každý. Ale také si čím dál víc uvědomujeme, že to platí i obráceně. Pokud máme zdravou duši, může nám dobře sloužit i naše tělo.

Imunitní systém: rovnováha mezi tělem a duší

Pojďme se zamyslet nad psychickými příčinami nejčastěji se opakujících zdravotních potíží, ať už nás dospělých, nebo dětí. V zimním období na nás útočí nachlazení, angíny a chřipkové epidemie, zaměřme se tedy pro začátek na imunitu. Proč někdo „chytne“ prvního bacila, který jde okolo, a jiný může sdílet domácnost se třemi nemocnými třeba týden, a přesto se nenakazí?

Funkční imunitní systém

Jestli jsme, nebo nejsme zdraví, je závislé především na účinnosti našeho imunitního systému, tedy naší schopnosti se bránit pronikání negativních podnětů do našeho nitra. Náš imunitní systém pomyslně říká: „Toto jsem já a toto jsou mé hranice.” Silný imunitní systém si můžeme představit jako sebevědomého člověka, který ví, co chce a co nechce, a umí to účinně vyjádřit – tedy umí se bránit, když je jeho „území“ narušeno. Slabý imunitní systém je naopak jako člověk, který si nevěří. Není si jistý tím, co chce, neumí se bránit neadekvátním požadavkům. Když máme špatný imunitní systém, znamená to, že příliš podléháme tomu, co po nás chce naše okolí.

Impulsy našeho těla

K takovému narušení vlastních hranic mohlo dojít třeba tím, že jsme v dětství převzali něčí představu o tom, jak se máme chovat a co je správné. Pro příklady není třeba chodit daleko: možná znáte ze svého života situace, kdy se snažíte za každou cenu vyjít vstříc požadavkům maminky, abyste ji nezklamali, přemáhat se v práci, ve které třeba nejste spokojeni, nebo jen vyhovět manželovi a uvařit mu teplou večeři, přestože jste unavení. Překračujeme tak svoje hranice a nerespektujeme sami sebe a své tělo.

Impulsy těla, na které nereagujeme, se tak hromadí a zvyšují vnitřní napětí. Můžeme si to představit jako zeď přehrady, u které se zvyšuje hladina vody a vytváří stále větší tlak. S takto oslabenou imunitou – zdí – pak stačí málo, abychom onemocněli.

Zastavme se a poslouchejme

Chceme-li posílit svoji imunitu, musíme se pustit do pátrání po tom, která naše myšlenka je v konfliktu s naplňováním našich potřeb. Vodítkem nám může být odpověď na otázku: „Kterou svou potřebu nemohu naplňovat?” Vše, co tělu odepřeme, se nám vrátí. Právě proto se někdy říká, že nemoc byla požehnáním, protože je to zpráva našeho těla, které říká: „Zacházíš se mnou špatně. Dej pozor, zastav se a poslouchej mě.“ Pak skutečně musíme začít vnímat, co reálně cítíme, a začít podle toho měnit své životní postoje tak, abychom mohli své potřeby respektovat a naplňovat.

Co je psychosomatika
Ze starověké řečtiny, ze slov „psyché“ – duše a „soma“ – tělo. V užším slova smyslu je psychosomatika chápána jako problematika chorob, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem. V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví. 
/Zdroj: wikipedie/

Vojtěch Lust
Poradce v oblasti harmonických vztahů v rodině, osobního rozvoje, pracovní i životní spokojenosti a nalézání příčin psychicky podmíněných zdravotních potíží. Psychosomatikou se zabývá od roku 1985 a o svých zkušenostech přednáší na kurzech pro veřejnost.
/www.zdravevztahy.cz/