Matko Země, tvá síla je ve mně

Země je hlína, po které šlapeme. Planeta, která nás živí. Bezpečný přístav, kam se můžeme schovat. Tíha, která nás k sobě přitahuje. Dává nám možnost racionálně myslet i tvořit. Narodit se a zemřít. Je to hmota, která je součástí nás všech. A žádný člověk není ostrov sám pro sebe.

Matko Země, tvá síla je ve mně

Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama, pocit jistoty a bezpečí. Uzemňuje nás, uzdravuje a sytí svými poklady. Ale jak se k ní chováme my? Zneužíváme její bohatství. Zemi a vše živé na ní (tedy i člověka) nedokážou zpustošit jen rozbouřené živly, jako je oheň v podobě požáru, voda v podobě povodně a vzduch v podobě uragánu, ale také člověk sám, který je o to ničemnější, když má všechny tyto živly v sobě…

Chraňme svůj domov

Živly nás obklopují a jsou i součástí každého z nás. Oheň, země, vzduch a voda. Nemůžeme bez nich být. O ohni jste si mohli přečíst v prosincovém čísle. K lednovému znamení Kozoroha se váže živel země. Není to jen živel, ale také planeta, která nám poskytuje domov, ochranu a bezpečí. Země je živel, který představuje cokoli pevného, trvalého, stabilního a účelného, tedy hmotu. Lidé mají potřebu se obklopovat hmotou a pevnými věcmi, vytvářet si své domovy a zastřešovat majetky i poklady svého nitra. K živlu země náleží kromě zmíněného znamení Kozoroha také znamení Býka a Panny. Jsou charakteristická svou vytrvalostí, zodpovědností, pečlivostí, systematičností, smyslem pro povinnost a pořádek a také pochopitelným vztahem ke hmotě. Lidé narození v těchto znameních možná někdy působí trochu přízemně a potřebují materiální i citové zabezpečení, ale patří k nejvytrvalejším znamením zvěrokruhu.

Co se týká naší planety, z ekologického hlediska je situace kritická a všichni uvědomělí lidé se snaží alespoň malinko přispět svým přístupem, třeba tříděním odpadu, praktikováním trvale udržitelné produkce a omezováním spotřeby ve všech oblastech. Navazujeme kontakt se Zemí a snažíme se jí co nejvíce přiblížit, znovu s ní splynout a navrátit se do jejího lůna, ke kořenům či na stromy a je v podstatě jedno, jak tomu kdo říká. Je to viditelný návrat ke starému a osvědčenému. Současný věk Vodnáře přináší inovátorské myšlenky a duchovní zrání, transformační změny, ale také iluzorní pohledy a převahu virtuální reality, která souvisí s rychlým rozvojem techniky, bouráním stereotypů a dosavadních rigidních postojů. Toto má na svědomí planeta Uran, která je vládcem vzdušného vodnářského znamení.

Země je naší matkou a souběžně s ní vnímáme existenci vody, ohně a vzduchu i jejich vzájemné propojování, spolupráci a někdy také výbušnější interakce. Pokud se Země zlobí, dává nám to najevo svými rozbouřenými živly – zemětřesením, erozemi, uragány, bouřemi, požáry po úderu blesku nebo povodněmi. Je naším úkolem a povinností Zemi, jakožto svůj domov, chránit a vycházet dobře se všemi jejími obyvateli. Ona zase na oplátku bude sytit a chránit nás.

Aconcagua

Povolání v zemských znameních

Kdybychom se měli zaměřit na vlastnosti planet, které patří k zemskému živlu, nejlépe jejich podstatu vystihuje Saturn náležící znamení Kozoroha. Může být stabilním partnerem, karmickým učitelem nebo třeba Smrťákem z Pratchettovy Zeměplochy. Z jeho negativních významů bych zmínila těžkopádnost, omezení, melancholii, konzervatismus, rezervovanost, strach a již zmíněnou rigiditu. Právě výše zmíněná planeta Uran patřící k Vodnářskému věku ráda rozbíjí Saturnské principy a přináší vše nové, což je pro dnešní společnost a celkovou situaci nevyhnutelnou nutností. Kozorozi ale dokážou být schopnými a výkonnými pracovníky s nemnoha ambicemi. Bývají dobrými šéfy, manažery nebo vědci, ale třeba také zaměstnanci pohřebního ústavu.

Další planetou, která patří k zemskému znamení Panny, je Merkur. Jako správný posel komunikace se váže ke komunikačním a mentálním dovednostem a získávání informací. Panny mívají velký zájem o své zdraví a v tomto znamení se nachází nejen spousta zdravotníků, sociálních pracovníků, pedagogů, ale také úředníků. Poslední zemským znamení je Býk, jemuž vládne planeta Venuše. Ta poskytuje rozkoš, zábavu, ale přináší také lenost, mamon a požitkářství. Býci se hodně soustředí na své tělo, ať už se to týká zájmu o sport nebo pěstění krásy, a jejich profese bývá často spojována se zemí, najdeme tam tedy stavaře, zahradníky, architekty, ale i bankéře a zlatníky.

Lidé s převažujícím zemským živlem v horoskopu potřebují velice cítit ono ohraničení, které jim dává pocit jistoty a bezpečí. Když se to zvrhne, stává se z člověka přílišný pedant, hypochondr, vášnivý sběratel známek, starožitností nebo lakomý despota lačnící po hromadění majetku. Převážit může také nepřizpůsobivost změnám, úzkostnost, uzavřenost, ale v dobrém významu můžeme zase naopak zmínit vyrovnanost, stabilitu, zodpovědnost, trpělivost, houževnatost, schopnost budovat a poskytovat oporu druhým.

  Živly nás obklopují a jsou součástí každého z nás 

Uzemňuje bosá chůze a kameny v kapse

Živel země nám umožňuje tvořit realitu, což je velice důležitý poznatek pro každého z nás. Žijeme ve hmotě a nelze se od ní odpoutat, pakliže existujeme v našich hmotných tělech. Pokud máme pocit, že na něčem ulítáváme a nemáme dobrý kontakt s hmotou, pomůže zaměřit se na první čakru třeba tím, že budeme nosit červené spodky, chodit hodně bosky a nosit kameny v červených nebo zemitých barvách v kapse. Objímání stromů nebo práce na zahradě s hlínou sem rovněž patří. Zkrátka budujme a tvořme. Z barev se s živlem země pojí odstíny hnědé a zelené, klidně také šedá a černá. K zemi náleží rostliny a jejich mocná léčivá síla, kameny a polodrahokamy, veškeré bohatství nacházející se ve hmotě, které můžeme využívat s respektem a patřičnými znalostmi. Pro hmotné tělo je také velice důležité to, čím se sytí a jak si udržuje celkové zdraví.

Už staří alchymisté se snažili vyrobit takzvaný kámen mudrců, který nesouvisel jen s přeměnou kovů ve zlato, ale také s elixírem života a dosažením nesmrtelnosti. S hmotou lze pracovat, přetvářet ji a to je vlastně podstata všeho. Nic nezůstává stejné. Hmota jako taková je stabilní, ale také podléhá zániku a rozkladu. Je to jen přeměna v něco jiného anebo návrat do její prapůvodní podstaty. Lidé si často obtížně připouštějí svoji bezbrannost a smrtelnost, snaží se o to být zdraví a užívat si života plnými doušky. Je však také dobré vědět, že všichni jsme stvořeni ze stejné hmoty a smrtí jednoho člověka je nás méně, jak říká anglický básník John Donne. Zásahy, které dokáže provádět člověk na naší planetě, mohou mít zcela destruktivní charakter, jako například války a ničení přírody. Chovejme se tedy zodpovědně a s úctou ke všem živlům, k planetě Zemi a sami k sobě…

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.

(Verše anglického básníka Johna Donne z roku 1624, které inspirovaly Ernesta Hemingwaye k názvu své knihy „Komu zvoní hrana“.)

Je astroložka, kartářka, vykladačka snů, básnířka a začínající spisovatelka, vášnivá čtenářka, maminka dvou dětí, milovnice přírody, zvířat, hudby, historie, konspiračních teorií a umění všeho druhu. Pracuje jako externí redaktorka několika časopisů, věnuje se také poradenství v oblasti zdravé výživy, bylinkaření či aromaterapii.

Profil Další články


Objednejte si předplatné
Předplatné