Kořenovou čističku odpadních vod lze zřídit téměř všude. Proč ne i u vás?

S kořenovou čistírnou odpadních vod jsem se poprvé setkala na workshopu u mé kamarádky, která si ji stavěla u svého statku. Potkala jsem se tam s partou projektantů, kteří se velmi rádi od práce u rýsovacího prkna vzdalují k samotným realizacím a ještě raději kořenovky přibližují dalším lidem. Možná i díky jejich nadšení a upřímné snaze předat maximum informací jsme se s mužem pro jednu takovou u našeho budoucího domu také nadchli (nebojte, k realizaci přizveme i čtenáře Pravého domácího). Jak je to tady se samotnými kořenovkami v praxi a jsou opravdu pro každého? Předkládáme krátké povídání s Jardou Kršňákem, který toho o kořenovkách ví opravdu hodně. Mimochodem – potkala jsem ho i na několika seminářích o přírodních stavbách, kde měly jeho přednášky velký úspěch. Možná i proto, že říká věci na rovinu, otevřeně a stavbám obecně dodává i hlubší oduševnělý rozměr.

Kořenovou čističku odpadních vod lze zřídit téměř všude. Proč ne i u vás?

Co to tedy kořenová (vegetační) čistírna odpadních vod vlastně je?

Důmyslné přírodní zařízení, které zajištuje čištění odpadních vod (šedých vod – koupelna, kuchyň i vod černých – záchod). Odpadní vody natékají do septiku, kde dojde k předčištění a sedimentaci. Konečné dočištění probíhá při následném průtoku vody systémem vybraných vodomilných rostlin s rozsáhlým kořenovým systémem, uměle vytvořeným ve vodotěsném tělese mokřadu. Vyčištěnou vodu můžete dále využívat na zahradě.

Jardo, poprvé jsme se potkali na jednom workshopu na vegetační čistírnu odpadních vod (dále jen kořenovka). Po něm jsem měla pocit, že je to vlastně strašně jednoduché. Byl to jen můj pocit, nebo je to opravdu tak?

Zvenku to bude vypadat jednoduše vždy, protože je to příroda a ta není na první pohled složitá. Druhý opravdový pohled a každý další nás nechá zase žasnout, jak moc je tomu jinak. U kořenových čistíren je důležité co nejpřesněji určit, co budeme vypouštět do našeho potrubí, čím naši čistou přitékající vodu obohatíme. Následuje úvaha, jak se budou dané látky navzájem míchat a ovlivňovat a jestli navržené přírodní prostředí vytvoří vhodné podmínky pro pestrý život všech vrstev organismů, kteří námi vytvořenou kaši s chutí posnídají. Právě s ohledem na to, že vodu nečistíme my, ale pomáhají nám další živí tvorové, je dobré si začít uvědomovat, co vlastně do vody přidáváme a zda jim to následně nebude vadit. Tato úvaha je dnes značně zanedbávána, a přitom mám pocit, že je jednou z nejdůležitějších v celé problematice čištění odpadních vod.

Na kořenovkách se mi líbí i to, že si člověk na dílo může opravdu sáhnout při realizaci. Doporučil bys to obecně, nebo jsou případy, kdy od toho lidi spíše odrazuješ?

Pokud stavbě předchází správný návrh, stavbu svépomocí bych jedině doporučil. Myslím si, že se vytvoří kvalitnější zpětná vazba pro následné soužití s kořenovkou. Je samozřejmě nutné zvážit vlastní stavební schopnosti. Nejčastěji bývá spojení stavební firmy a vlastních sil.

Kořenovka je vlastně trochu matoucí název, nemyslíš? Ten hlavní čistící proces probíhá jinde. Mohl bys to jednoduše popsat?

Úplně matoucí není, protože pokud by nebyla v dané konstrukci přítomna mokřadní vegetace, odborně se tomu říká zemní filtr. I když hlavní biologický čistící proces zajišťuje bakteriální biofilm, který obaluje každý ponořený kamínek pod vodou, přítomnost mokřadní vegetace má celou řadu důležitých vlastností. Udržuje stabilní mikroklima, zajišťuje aerobní prostředí v okolí kořenových valů, vylučuje látky pro eliminaci virů, využívá odpadní látky pro tvorbu vlastní biomasy, vytváří podmínky pro život dalších organismů a krásně kvete. V samotném kořenovém filtru samozřejmě také probíhají současně i fyzikální a chemické čistící procesy, které jsou vlastní mokřadnímu prostředí.

Jaké jsou Tvoje zkušenosti z realizací s odstupem času? Fungují všechny čističky tak, jak mají, nebo se občas objeví mouchy? A pokud ano, kde se nejčastěji udělá chyba?

Většina kořenovek pracuje jak má, ale sem tam se objeví něco, co se nepředpokládalo, a za to jsme velmi rádi, protože jsme zase o kousek chytřejší. Na všechny problémy vždy existuje řešení. Často se setkávám s obavou, že po postavení kořenovky už nejde s čistícím procesem nic udělat, a to není pravda. Existuje několik nástrojů v různých kombinacích a obměnách a těmi lze intenzifikovat i opravit všechny procesy v kořenovkách. Platí to i pro malé kořenovky, ale hlavně pro ty obecní, kde je často z neznalosti zruší a nahradí mnohem dražší, v provozních i pořizovacích nákladech, moderní technologií.

Lze nějak zobecnit, kdy kořenovky doporučuješ a kdy od toho spíš odrazuješ?

Od kořenovky neodrazuji téměř vůbec, protože ji lze konstrukčně uzpůsobit téměř všem podmínkám. Lze ji zkombinovat i s moderní technologií, pokud chceme přečištěnou vodu využívat jako užitkovou nebo pitnou. Hlavní omezení pro kořenové čistírny je dostatek místa. To se však týká hlavně obecních kořenovek. Ta domovní se na zahrádku vejde vždy, její velikost se pohybuje od 2,5–5 m2/obyvatele. Dalším možným nepříznivým faktorem je příliš vysoká hladina podzemní vody, která však limituje pro danou oblast použití všech čistíren odpadních vod, nejen kořenových. Ještě je třeba vzít v úvahu vzdálenosti okolních studen pro pitnou vodu, aby nebyla možnost případného znečištění zasakovanou vodou. (Je nutná vzdálenost 12–30 m.) Ale vlastně existuje jeden model, kdy bych lidem kořenovku nedoporučoval. Jedná se o lidi, kteří trpí fobií z bakterií a jsou extrémně čistotní. Tito lidé mají příliš velkou spotřebu antibakteriálních přípravků a ostatních detergentů. Tento koktejl je pak příliš koncentrovaný a významně omezuje čistící procesy ve všech typech čistíren. Běžné používání přípravků je zcela v pořádku. Je ovšem lepší využívat ekologické přípravky a vyhnout se ve větší míře těm antibakteriálním a výrobkům na bázi chlóru.

Mění se postoj úřadů s tím, jak se kořenovky stávají častějšími? Jaké jsou vlastně Tvoje zkušenosti?

Postoj úřadů se za těch 8 let hodně změnil. Úřad je samozřejmě jiný od člověka k člověku, a tak se můžete setkat s nadšenou reakcí i s naprostým odporem, protože ke konkrétnímu člověku dojdou jen kusé informace a on nemá kde se zatím dovzdělat. V ČR je zatím také málo projektantů, kteří tomuto tématu rozumějí, a často se kopírují staré konstrukce a jejich chyby a to pak změně myšlení příliš nepomáhá. Zároveň ale vznikají konstrukce nové a je jen otázkou času, až dojdou do povědomí ostatních spolupracovníků ve vodním světě.

Pro více informací o kořenovkách a nejen o nich mrkněte na www.jamiprojekt.cz

Plány redaktorky Zuzany: „Pro náš chystaný dům plánujeme také kořenovou čistírnu. Po zkušenosti s úřady doporučuji nejdříve zajít na obec a optat se na možnosti. Měli jsme štěstí. Protože i když obec právě budovala kanalizaci, měla pro náš záměr pochopení a dala nám vyjádření, že s čistírnou souhlasí (má právo nesouhlasit, a tím pádem vy se musíte ze zákona na kanalizaci připojit, pokud v obci je). To výrazně usnadnilo a vlastně i umožnilo vyřizování na úřadech. Naše čistírna nemusí být tak velká, protože v domě plánujeme zřídit kompostovací záchod. Do čistírny tudíž potečou jen vody šedé. Hlavním důvodem, proč jsme se pro ni rozhodli, je fakt, že náš pozemek je poměrně suchý a dům, který chceme stavět, bude mít ozeleněnou střechu. Z toho nám vychází poměrně málo užitkové vody pro zamýšlený jedlý les. Navíc se snažíme být zodpovědní za odpady, které vyprodukujeme. Už na začátku o nich přemýšlíme. Vybíráme tedy kosmetiku a čisticí prostředky pro domácnost takové, které budou co nejšetrnější. Láká nás samozřejmě i benefit toho, že nebudeme muset platit stočné a díky kompostovacímu záchodu se nám výrazně sníží i vodné.”

Zuzka naskočila do projektu s názvem Pravý domácí ještě předtím, než vůbec vznikl. Nejdříve měla na starost naši fanouškovskou základnu na facebooku, kterou vypiplala a věnovala jí péči. Zkusila si i psát a zalíbilo se jí to. Do budoucna by chtěla psát víc. Zajímá se o témata jako jsou udržitelné stavitelství, permakultura, přirozené porody, divoké bylinky, zdravé a udržitelné stravování, přirozená péče o děti a techniky duševního rozvoje.

Profil Další články


Objednejte si předplatné
Předplatné