Konec bolesti již po prvním ošetření? Kraniosakrální biodynamika.

V jediném týdnu jsem ono krkolomné slovní spojení zaslechla hned ze tří různých stran. Kraniosakrální biodynamika. Tohle téma si mě zkrátka našlo samo, ač jsem se tomu ze začátku snažila trochu bránit. Ta slova na mě působila neznámě. Teď jsem ráda, že jsem zkusila zase něco jiného, něco, co nejde přesně pojmenovat, stoprocentně pochopit ani jednoznačně vysvětlit, co ale spoustě lidí umí přinést úlevu, pomoc od bolesti, od únavy nebo od chmur.

Konec bolesti již po prvním ošetření? Kraniosakrální biodynamika.

Detektor konzerv

V životě se setkáváme i s nepříjemnými či nelehkými situacemi, se stresem, strachem, zraněním, ztrátou. „Náš systém na takové podněty reaguje zvýšeným napětí a stažením. Stažení je moudrá reakce našeho systému na nepříznivý vliv a pomocí naší životní energie se v tomto místě vytvoří taková – přeneseně řečeno – konzerva. Ta pak čeká na příhodné podmínky, ve kterých se bude moci „otevřít“ a vrátit tkáně k jejich původním vlastnostem a funkcím. A to se děje právě u nás při ošetření nebo ve dnech těsně po něm,“ vysvětluje ve zkratce terapeut Martin Srdce a dodává, že při hromadění konzerv v systému rozhodně není o co stát.

„Za prvé jsme unavení, protože část naší energie je vázaná v těchto „konzervách“, za druhé se zbývající životní energie musí těmto místům vyhýbat a její proud se zpomalí. A za třetí dřív nebo později každé stažení „prosákne“ do fyzické úrovně, což se projeví konkrétním napětím v těle. A když je těch stažení víc, naše tělo se mění mechanicky a biochemicky, jsme zatuhlejší nejen na fyzické úrovni, ale ve všech vrstvách.“

Otvírák na konzervy

Jak tedy takovou konzervu uvolnit? Tělo to zvládne samo! Biodynamika je zaměřena na zdraví, které je v těle stále přítomné. Vychází z toho, že každý máme v sobě „vrozený plán léčení“. Stačí jen ho spustit, což je úkolem právě terapeuta. Nic se neopravuje, do ničeho se nezasahuje. Životní energie sama najde místo napětí, začne ho uvolňovat a zprůchodňovat.

„Líbí se mi, že primárním záměrem není něco měnit, něco dělat jinak nebo opravovat to, co „nefunguje“. Ale dovolit si a hledat možnost, jak být s tím, co je, s tím se usadit a dovolit tomu, aby se to integrovalo do našeho života. Přijímání vnímám jako nezbytný základ opravdového léčení,“ doplňuje terapeutka Zuzana Kozáková.

Kurz vnímání těla

Poučena o tajích kraniosakrální biodynamiky uléhám na lehátko, zavírám oči a relaxuji. Terapeut Martin se zlehka dotkne mých kotníků. Po chvíli se zeptá, jestli něco vnímám. Ani ne, odpovídám, neschopna zastavit proud svých přízemních myšlenek. Vnímejte své tělo, dostávám pokyn. A teprve v tuhle chvíli si uvědomím, že mi nohy brní. Že by nějaká konzervička? „Někteří lidé neumí vnímat své tělo a musí se to znovu naučit,“ říká Martin a přesouvá se k hlavě a šíji.

Každý prý terapii vnímá jinak. Někomu se zdá, že jde o klidné odpočinkové ošetření, kde jako by se nic nedělo, což byl až na mravence v nohou spíše i můj případ. Jiní mají silné vjemy například tepla, chladu, pohybu svalů a kostí, brnění, záškubů, tahu či tlaku. K úlevě od bolestí může dojít už po prvním ošetření, většinou jich je ale potřeba víc.

Alternativa i věda

V Česku se o téhle metodě zatím moc neví, i proto možná vypadá na první pohled tak nějak záhadně. Američtí lékaři ji přitom objevili už před více než 100 lety. A právě ve Spojených státech, ale i ve Švýcarsku nebo Velké Británii je uznávanou metodou medicíny. Ve Švýcarsku kraniosakrální ošetření dokonce částečně hradí zdravotní pojišťovny.

„V této terapii se pro mě velmi přirozeným způsobem setkávají „východní“ a „západní“ pohledy na člověka. Je to zároveň o znalosti anatomie a fyziologie a zároveň o důvěře, že každá bytost má v sobě, ve své celistvosti velkou vnitřní moudrost, se kterou se dá setkat a spojit, hlavně když jsme v klidu a nasloucháme tajemství, které zní uvnitř,“ uzavírá Zuzana.

Martin Srdce, terapeut

Člověk často v něco jiného věří a něco jiného dělá. Kraniosakrální biodynamika je v souladu s mým světonázorem. Je úžasné, že se nemusím rozpolcovat. Biodynamika působí na celého člověka, na všechny vrstvy nebo složky od té nejhrubší po tu nejjemnější. Kdykoli, kdekoli, na kohokoli. Terapeut je vlastně takovým zrcátkem, které umožňuje vrozenému plánu léčení se spatřit a spustit. Terapeut to umožňuje svojí přítomností, dotyky a záměrem.

Zuzana Kozáková, terapeutka

Kdysi jsem slyšela, že by člověk měl i pro svou obživu dělat práci, kterou má rád a kterou by rád dělal i zadarmo. Pro mě je to přesně tato práce. Baví mě hledat spolu s klientem zdraví. Hledat stopy toho dobrého a to posilovat, tomu dávat pozornost. Terapii praktikuji 5 let. Má zkušenost je taková, že přibývá lidí, kteří jsou sebevědomí v tom smyslu, že chtějí být celiství a zodpovědní za svůj život, za své zdraví, a pro ty je ošetření skvělým způsobem, jak se ladit na sebe a potřeby své bytosti. Zdá se mi, že tento způsob péče o sebe je přístupnější stále širšímu okruhu lidí.

Jana Ježková, klientka

Ke kraniosakrální terapii mě přivedlo několik důvodů – vedle různých neurologických problémů včetně letitých a neustupujících bolestí hlavy – především potřeba jakéhosi antidota hektického každodenního života. Je velmi příjemné, že po několikanásobném ošetření nemám migrény tak často jako dřív. Co mě ale překvapilo, byla hloubka a pestrost prožitků, kterou tato jemná práce vyvolala. Hluboké uvolnění, barevné obrazy, nečekané fyzické prožitky vyvolané minimálními podněty. Už samotný proces léčení stojí za další návštěvu.

Šárka Provazníková, klientka, sama je terapeutkou Alexandrovy metody

S touto terapií jsem se seznámila před 8 lety v Anglii, kde jsem studovala Alexandrovu metodu, která také pracuje s tělem a dotykem. V kraniosakrální biodynamice mě fascinuje, jak velký uzdravující potenciál naše tělo nese. A vždycky mě udiví, kolik napětí v sobě nosíme a jak během poměrně krátké doby se může rozpustit a odejít. Každé ošetření je jinak obohacující a vždycky přinese něco nového. I podněty pro moji vlastní práci a pro život samotný.

Koukněte na: www.kranio.eu www.masaze-terapie.eu www.kraniosakralni-terapie-praha.cz

Markéta je u PDČ od začátku. Později s manželem začali vydávat dětskou odnož PDČ - Prďáckej časák.

Profil Další články


Objednejte si předplatné
Předplatné