Když je školní jídelna skutečně zdravá

Možná se doma snažíte, aby vaše děti jedly zdravě, vaříte z čerstvých surovin a vaše dítě jste naučili pít vodu a neslazené čaje. Víte ale, co (a jak) vaše děti jedí ve škole?

Když je školní jídelna skutečně zdravá

Text: Adéla Flejšarová

Situace bohužel není zrovna dobrá. Ukázalo se, že školní jídelny vaří podle zastaralých pravidel, která se neshodují se současnými znalostmi o dětských stravovacích potřebách. Děti ve školách překrmujeme cukry a tuky, a naopak se jim nedostává rostlinných bílkovin, čerstvého ovoce a zeleniny. V neposlední řadě se pak zapomíná na regulaci soli, umělých sladidel, výrobků s obsahem škodlivých kyselin, přísad s obsahem glutamátu, polotovarů, instantních směsí a podobně. Není potom divu, že české děti čím dál více trpí dětskou obezitou a dalšími chorobami. Nehledě na to, že dětem moukou zahuštěné „UHO“ omáčky, bramborové kaše z prášku a další legendy školních jídelen často vůbec nechutnají.

Že by škola jako vzdělávací instituce měla jít dětem ve vytváření správných stravovacích návyků příkladem? Rodičů, kteří jsou nespokojeni s tím, co jejich děti jedí ve školních zařízeních, je mnoho. Většinou ale neví, jak systému čelit. Pomoci jim má občanská iniciativa Skutečně zdravá škola, kterou založil učitel a otec tří malých dětí Bohuslav Sedláček spolu se specialistkou na zdravotní prevenci Margit Slimákovou.

Cílem iniciativy je dokázat, že v českých školách se dá vařit kvalitně, zdravě a z čerstvých surovin, a vést tak děti ke správnému stravování. Příklad, že změna je možná, vidí Skutečně zdravá škola v britském programu Food For Life Partnership (FFLP), do něhož se od roku 2005 zapojilo více než 5 000 škol. Kromě toho iniciativa usiluje o změnu takzvaného spotřebního koše – vyhlášky upravující to, kolik čeho by mělo dítě ve školní jídelně sníst. Součástí jejího programu a prvním úspěchem na poli změny zákonů je také omezení prodeje nezdravých potravin na půdě školy v bufetech a automatech. Tyto už se podařilo zakázat v aktuální novele školského zákona i díky tlaku Skutečně zdravé školy. Aktuálně se čeká, jak stát vymezí termín „nezdravá potravina“. Měl to stihnout do 1. září, už teď je ale jasné, že ještě v tomto školním roce vstoupí děti do škol s automaty plnými nezdravého jídla na chodbách. Skutečně zdravá škola už svůj návrh předložila a najdete ho na jejich stránkách www.skutecnezdravaskola.cz.

I české školy se mohou zapojit

O tom, že o změnu ve stravování neusilují jen rodiče, ale často i vzdělávací instituce samotné, svědčí zájem desítek českých škol o program Skutečně zdravá škola. Na změnu na legislativní úrovni si školy musí zatím ještě počkat, už teď se ale mohou zdarma zapojit do programu, který má vést nejen ke zlepšení stravování na školách, ale i ke zlepšení výuky o jídle.

Školy, které se zapojí do programu, nakupují do školní jídelny čerstvé sezonní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků, organizují výlety na místní farmy, začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské dny a komunitní aktivity, nabízejí kurzy vaření pro žáky i rodiče nebo pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu. V jídelně Skutečně zdravé školy je oběd radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře.

Certifikát Skutečně zdravé školy může získat jakákoli česká škola, která se přihlásí do programu a splní stanovená kritéria. Na stránkách iniciativy najdete kromě podrobně vysvětlených kritérií i zdroje návodů a postupů, jak je co nejrychleji a nejlépe splnit. Odměnou za zapojení do programu je pro školy mimo jiné důvěra a spokojenost rodičů, vyšší zájem o umístění dětí do zdravější školy a obohacení výuky o nové a zajímavé prvky.

Změnu vyžaduje i legislativa

Kromě toho, že Skutečně zdravá škola cílí přímo na školy a rodiče, snaží se také prosadit aktualizaci zastaralých pravidel na poli legislativním. V první řadě požaduje změnu státních výživových doporučení pro školní jídelny podle současných poznatků o výživových potřebách dětí. Mimo jiné apeluje na zvýšení množství zeleniny, striktní limit na používání polotovarů nebo nahrazení doslazovaných nápojů neslazenou variantou.

Dalším cílem je aktualizace výživové pyramidy. Výživová neboli potravinová pyramida je nástroj, který ukazuje, jak by se měl člověk správně stravovat a v jakém poměru by měly být různé potraviny na jeho stole zastoupeny. Česká výživová pyramida ovšem nebyla na rozdíl od zahraničních roky aktualizována, přitom už nějaký čas víme, že původní verze neodpovídá současným poznatkům o výživě. Podle plánů Skutečně zdravé školy by měl pyramidu nahradit Zdravý talíř sestavený podle nových výživových doporučení.

Kde jsou další chyby?

Skutečně zdravá škola má ale i další ambice, jak přispět ke zlepšení stravování ve školách. Podle Margit Slimákové bude třeba změnit také systém přestávek, který dětem neumožňuje v klidu se najíst. „Děti jsou do jídelny nahnány takřka ve stejný čas a na oběd mají málo času, takže musejí být nejen rychle obsloužené, ale také rychle jíst, na což dohlížející kantoři mohou reagovat jen popoháněním. To vše vytváří stresující prostředí. Chceme, aby se přestávka na oběd buď prodloužila, nebo se udělaly přestávky dvě.“

Neposledním nešvarem je rušení jídelen a dovoz jídel z centrální vývařovny. „Jídlo tím ztrácí na čerstvosti a ztrácí se kontakt kuchařek se školou a dětmi. Skutečně zdravá škola podporuje zachování vlastních jídelen v každé škole,“ vysvětluje Slimáková.

Dlouhodobým záměrem je pak i změna celého systému, který je momentálně nastaven tak, že pracovníky jídelen příliš nemotivuje ke změnám. „Kuchařky, které chtějí vařit zdravěji podle nových receptů, si musí obhájit, že se stále vejdou do spotřebního koše, což řadu z nich odradí. Něco si zkoušet za plného provozu a v situaci, kdy se snižují stavy kvůli přípravě jídel z polotovarů, je nejen demotivující, ale i velmi náročné. Je tedy výhodnější a pohodlnější dělat věci postaru,“ vysvětluje Margit Slimáková.

Skutečně zdravá škola podporuje všechny rodiče, které zajímá, jak se jejich děti ve škole stravují, a vyzývá je k aktivnímu řešení tohoto problému. „Jednou z nejefektivnějších cest, jak něco změnit, je přímá komunikace rodičů s vedením školy,“ doporučuje Margit Slimáková.