Jednoduchý návod jak stvořit rituál v dnešní moderní době

V životě ženy je mnoho klíčových momentů, které si zaslouží zvláštní oslavu. První menstruace, porod, sexualita… mohou být buď zdrojem poznání a radosti, anebo také trápení, podle toho, jak se k nim přistupuje. Věřím, že když se tyto okamžiky zdravým způsobem oslavují, poskytují životu úplně jiný náboj.

Jednoduchý návod jak stvořit rituál v dnešní moderní době

Může to být svatba (i rozvod), narození dítěte, ale i smrt… Uctít mezníky na naší ženské cestě můžeme pomocí starých zvyků, které se dají přizpůsobit potřebám moderní doby a hlavně přáním daného páru či jednotlivce. Anebo můžeme použít vlastní fantazii, zaposlouchat se do vlastních potřeb a stvořit rituál, který bude dokonale odpovídat naší vnitřní touze. Příležitostí je spousta. Stačí se odhodlat, každá žena může vytvořit nádhernou oslavu pro sebe, svoji rodinu a přátele.

Rituály nás provází celou lidskou historií, propojují nás s tím, co je větší než my: změny ročních období, cykly přírody a vesmíru, život a smrt. Rituál je také pozastavení se, uctění mezníků, zkrátka oslava toho, co je. Mohou dodat jistotu, vytvořit prostor pro uvolnění potlačených emocí, upevnit nebo v úctě rozvázat svazek. Rituály jsou jen jedním ze způsobů, jak vést smysluplný život a oslavovat vše, co nám přináší.

Jak připravit rituál

Je mnoho způsobů, jak rituál provádět. Toto je pouze jedna z mnoha možností, kterou se můžete a nemusíte nechat vést. Mně se líbí, protože je to jednoduchý „návod“, poskytuje pevnou strukturu, ale zároveň se dá přizpůsobit téměř jakékoliv situaci. Může to být osnova pro svatební obřad, přivítání novorozeněte, rozloučení se na poslední cestě, požehnání projektu…, seznam by byl dlouhý. Jednoduše jakákoliv událost, kterou chcete výjimečně zdůraznit – ať už několikadenní svatbou, nebo pětiminutovým obřadem na zahradě.

Přípravy na rituál se budou vždy lišit podle toho, jak dlouhý a důležitý bude, kolik bude účastníků a jak si ho přejete provést. Před začátkem slavnosti je dobré prostor připravit – to je očistit. Nejen uklidit, ale třeba pomocí kadidla, bylin, zvuků – jakýmkoliv způsobem, který pro vás znamená očistu a požehnání. Můžete prostor příslušně ozdobit – květinami, ubrusy, případně postavte oltář, kde budete mít po ruce všechny pomůcky potřebné k rituálu. Je dobré vše promyslet a připravit, ale zároveň nechat prostor pro inspiraci a spontánnost.

Každý rituál se dá začít modlitbou, přivoláváním archetypů, o jejichž požehnání prosíme – mohou to být andělé, vaši předkové… Rituálem nás provázejí živly. Vzduch, oheň, voda a země. Většinou v tomto pořadí – začínáme vzduchem, který symbolizuje očistu, a končíme zemí, tedy uzemněním.

Vzduch – očista, svoboda, vějíř, kouř

Zapálíme kadidlo, bylinné směsi nebo vonné tyčinky, a vějířem pírkem nebo rukou očišťujeme kouřem. Kouř očišťuje minulost, pocity viny a obviňování, všechno, co brání lásce, aby mohla volně plynout. Pouštíme vše, co nás omezuje, vše, co už nepotřebujeme. Rozpouštíme svazky z minulosti, které nás drží a svazují. Odevzdáváme svoje strachy a nejistoty.

Oheň – plamen, energie, vášeň, impuls, odvaha

Zapálíme svíčky nebo oheň. Můžeme v ohni spalovat to, co už nepotřebujeme (i fyzicky) – např. napsat na papír seznam vlastností a spálit ho. Nebo si naopak zapálit oheň na podporu zvoleného účelu, například: „Ať v našich vztazích vždy plane láska a vášeň a zahřívá všechno kolem.“

Voda – emoce, hloubka, plnost, pohár

Požehnáme kapkami vody, umyjeme si ruce či nohy…, nebo můžeme pronášet sliby nad pohárem a následně vodu z poháru vypít. Například dívce, jejíž menarche oslavujeme, umyjí ostatní ženy ruce a nohy, zatímco nahlas pronášejí požehnání. Novomanželé společně drží pohár plný vody (nebo vína) a dávají si vzájemné sliby („budu tě respektovat a podporovat, budu stát po tvém boku…“) a následně obsah poháru společně vypijí jako symbolické přijetí slibu.

Země – pevnost, hmota, uzemnění, sliby, závazek, fyzické zdraví, stabilita

Malování symbolů na tělo (např. okrem), pohřbívání kamenů a jiných darů zemi, políbení země, dávání darů, například dítěti, jež vítáme na svět.

Na konci každého rituálu je dobré poděkovat – jak archetypům, které jste přivolávaly na začátku, tak všem přítomným a místu, kde se obřad prováděl, a s láskou vše uzavřít. Pokud je to vhodné, může následovat hostina.

Při tvorbě svého rituálu použijte vlastní fantazii, intuici. Je to krásné hrací pole pro ženskou tvořivost, nejsou zde žádná pevná pravidla. Věřím, že každá žena v sobě nese archetyp kněžky, a když si to dovolí, je schopná vytvořit neuvěřitelný, živý a silný rituál, jde-li do toho upřímně a s láskou. Důležitý je záměr a vděčnost. Věřím, že rituál vedený ze srdce je vždy silnější než ten dokonale naplánovaný, čtený z papíru. A nebojte se! U prvních pokusů se vám možná budou třást ruce, ale časem si to začnete užívat jako kreativní hru.