Jak se staví dům. 3 denní seminář.

Je únor a já jedu na seminář Přírodní stavby od A do Z. Už letmým pohledem na seznam přednášejících zjistím, že spoustu z nich znám, nebo jsem o nich slyšela. Těším se, tolik přírodních stavitelů pod jednou střechou jsem ještě nezažila. A to byl i hlavní účel setkání, dostat co nejvíce odborníků v jeden čas a na jedno místo. Už v úvodu vám musím prozradit, že seminář byl perfektně poskládaný. Přednášky se skvěle doplňovaly a témata do sebe pěkně zapadala.

Jak se staví dům. 3 denní seminář.

Den první – duchovní stránka domu

Definovat svůj záměr čistě a pravdivě vyžaduje velkou míru odvahy a upřímnosti k sobě samému. Někdy se ke stavbě vysněného domu příliš upínáme a říkáme si: „Až bude dům postavený, budeme šťastní.“ Stává se pak, že se pocit štěstí po dokončení nedostaví. Šťastní můžeme být právě teď a třeba v panelákovém 1+1. Žádná stavba ani předmět nás neučiní šťastnými, pokud štěstí neobjevíme sami v sobě.

Vznik jakéhokoliv díla tvořeného člověkem je živý proces. Stejně jako se můžeme učit od našich dětí, můžeme se učit i od našeho domu. Vzniká jako myšlenka, zraje, rodí se, až nakonec dospěje a my dospějeme s ním. Vložíme-li do domu své srdce a energii, vdechneme mu jeho duši.

Při návrhu a realizaci záměru můžeme nalézt spoustu inspirativních myšlenek v přírodě. Jde o principy zlatého řezu, permakulturu, spolupráci. Mnohdy zjistíme, že nechceme ani tak být v domě, jako spíše na zahradě. Dům pak není to, co prioritně vytváříme. Vznikne jakoby mimochodem, s lehkostí, s hravostí.

Den druhý – praktická stránka domu

Témata druhého dne přinesla do povzneseného duchovna kapku uzemnění. Hned ráno pojednáním o praktických zkušenostech a radách o povolování staveb. I při jednáních na stavebních úřadech je důležité věřit svému upřímném záměru. Na stavebním úřadě sedí také jenom člověk. Člověk, který musí používat předpisy, které sám nevytvořil. Pokud je váš záměr čistý, nikoho jím neomezujete a vhodně jej podáte, uspějete.

Následující přednášky pojednávaly především o stavbě domu jako takové, o přírodních materiálech, konstrukčních systémech, řemeslech a praktických radách. V dnešní době je k dispozici již značné množství informací a zkušeností s přírodními stavbami. Domy, ve kterých je použita sláma jako izolační materiál, dnes přestávají být výjimkou. Pomalu mizí i provázené předsudky. Slámu je navíc možné použít i jako nosný materiál – tzv. domy z nosné slámy. Daří se vyvracet i mýty spojené s obavami o plesnivění slámy, požírání hlodavci či s nedostatečnou požární odolností.

V přírodních stavbách se hojně uplatňují hliněné omítky. O jejich příznivých vlastnostech bylo napsáno již mnoho. Mimo jiné mají i tu výhodu, že s nimi mohou na pracovat všichni, od dětí až po kamarády z práce. Z hliněných omítek lze také vytvářet různé plastiky, přibarvovat je, umísťovat do nich dekorativní předměty apod. Specialitou, která byla na konferenci představena, byly hliněné omítky s příměsí bylin. Byliny v omítkách mají hlubší smysl a přinášejí více než jen vůni. Chovají se podobně jako homeopatika a na každého působí každá trochu jinak. Při výběru byliny nemusíme znát ani její název či vlastnosti, zkrátka to jen procítíme a bylinka si nás přitáhne.

S přírodními domy se velice úzce pojí také dřevo. Jedná se o obnovitelný stavební materiál, který je zkrátka fajn. Dřevo lze ve stavbě použít v mnoha konstrukčních variantách. Určitá skupina tesařů se specializuje i na techniky, při kterých se uplatňuje co nejvíce ruční práce a nepoužívají se kovové spojovací prvky.

Přírodní stavby jsou často považovány za lacinější alternativu ke konvenčním stavbám. Nemusí tomu tak vždy být. Na konferenci byly prezentovány příklady domů postavených za minimální pořizovací náklady a domů nabízejících komfort konvenčních staveb v hodnotě několika milionů. Záleží na tom, čemu dáme přednost a co očekáváme. Z přírodních materiálů můžeme vytvořit dům pro skauty, ale i dům s komfortem a vymoženostmi dnešní doby.

Při stavbě domu je důležitý i způsob jeho realizace. Stavbu lze objednat u stavební firmy, nebo ji postavit svépomocí. Třetí variantou je kombinace obou přístupů. Jedná se o tzv. asistovanou stavbu, kdy je stavba prováděna svépomocí za současného odborného provázení zkušeným stavitelem. Výhodou tohoto způsobu je to, že ve chvíli, kdy na nějakou fázi stavby nestačíme, může průvodce stavbu na čas převzít a obtížnější úseky překlene.

Den třetí – příklady z praxe

Třetí den byl zahájen přednáškou o komunitních projektech a soběstačnosti. Soběstačnost a spolupráce je dnes dalším oblíbeným tématem diskuzních skupin. K opravdové soběstačnosti ale vede cesta, která není pro každého. Nestačí pouze nadšení pro myšlenku, ale nutné jsou činy a vytrvalost pro její naplnění.

K soběstačnosti patří i nezávislost na zdrojích energie a vody od velkých distributorů. Hlavní spotřeba energie často připadá na vytápění domu. Pro lehké konstrukce domů jsou pak vhodnou volbou těžká akumulační kamna. Kamna se výraznou měrou podílí na vytvoření charakteru interiéru domu. Ne nadarmo se nazývají srdcem domu.

Ke klasickým kamnům v přírodním domě je pak možné přidružit i moderní technologie v podobě rekuperačních jednotek, fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel apod. Pomocí těchto technologií pak můžeme vytvořit pasivní dům a využít i dotačních titulů. Zařazení uvedených technologií nemusí vést ke znehodnocení přírodního charakteru domu. Naopak může přispět ke zdravému prostředí a k efektivnímu využívání obnovitelných zdrojů.

Velkým tématem souvisejícím s přírodními stavbami je voda. Především pak šetrné hospodaření s vodou na pozemku a v budově. Čištění odpadní vody, její zpětné využívání a udržení na místě, kde ji potřebujeme. Nebojme se kořenových čistíren, přírodních jezírek nebo zalévání zahrady vyčištěnou vodou. I v tomto oboru již existují informace a postupy, které fungují, jsou ověřené a vycházejí z přírodních principů.

Podle některých stavitelů a architektů je to hlavní, co bychom měli tvořit a k čemu bychom měli směřovat, zahrada, a ne dům. Mají na mysli především zahrady v permakulturním smyslu. Zahrady, které vytváříme ve spolupráci s přírodou a jejichž design vychází z postupů, které navrhla příroda sama. My můžeme tyto principy využít a efektivně vytvořit pro nás přínosné prostředí. O zahradách byla poslední přednáška, které celé setkání uzavřela.

Závěrem…

Na začátku každé přednášky jsem propadala panice, protože jsem si uvědomila, že náš dům, který se chystáme letos postavit, je pro většinu přednášejících málo alternativní a pro zbytek světa zase moc. Uklidňuje mě ale myšlenka, že neexistuje nic jako špatný dům, jste jen vy a vaše cesta. Sněte o něm, povídejte si o něm, představujte si, co v něm budete dělat, jak v něm vytvoříte domov, a pokud jej chcete přírodní, jděte si pro inspiraci a radu do archivu záznamu přednášek nawww.prirodnistavby.com.

Spoluautor textu: Ondřej Bízek

Zuzka naskočila do projektu s názvem Pravý domácí ještě předtím, než vůbec vznikl. Nejdříve měla na starost naši fanouškovskou základnu na facebooku, kterou vypiplala a věnovala jí péči. Zkusila si i psát a zalíbilo se jí to. Do budoucna by chtěla psát víc. Zajímá se o témata jako jsou udržitelné stavitelství, permakultura, přirozené porody, divoké bylinky, zdravé a udržitelné stravování, přirozená péče o děti a techniky duševního rozvoje.

Profil Další články


Objednejte si předplatné
Předplatné