Jak mohou rodit ženy na západě? Rozdíly mezi porodnictvím v Čechách a na západě.

Zatímco v České republice se prozatím naprostá většina dětí rodí v porodnicích, v západoevropských i zámořských demokratických státech mají nastávající rodiče při volbě místa porodu běžně k dispozici i další možnosti:

Jak mohou rodit ženy na západě? Rozdíly mezi porodnictvím v Čechách a na západě.

Porodní domy – představují jakýsi přechod mezi klasickou porodnicí a domácností rodičky. Nabízejí rodičům vlídné zacházení a příjemné domácké prostředí, ale zároveň disponují – pro případ nečekaného zádrhele – nejdůležitějšími prostředky odborné zdravotnické pomoci. Ty ale na první pohled nebývají vidět a jsou ukryty ve skříních či ve zvláštní místnosti. Bezpečnost pro případ větších komplikací je zajištěna smluvním vztahem s blízkou nemocnicí, a tedy možností rychlého převozu na porodní či operační sál.

Malá porodní centra – od porodních domů se liší zejména podstatně menším počtem personálu a skromnějším technickým vybavením. Nebývá výjimkou, že centrum vede jen jedna porodní asistentka, která nese plnou odpovědnost za porody i za včasné přivolání lékaře nebo přepravu do nemocnice, nastanou-li komplikace. Rodičky v těchto centrech navazují s personálem mimořádně osobní vztah a absolvují pečlivou předporodní přípravu. Porody tu probíhají ve velmi intimní atmosféře.

Porodní praxe – patří k vzácnější variantě alternativního porodnictví. Vznikají přímo při gynekologických ordinacích a zajišťují maximálně individuální kontakt porodníka s nastávajícími rodiči.

Porody doma – představují vyvrcholení snah o to, aby byl porod intimní rodinnou záležitostí probíhající v naprosto uvolněné atmosféře. Bezpečnost je zajištěna přítomností zkušené porodní asistentky a možností rychlého převozu do nemocnice.

Ambulantní porody – jde o jakýsi kompromis mezi přáním ženy dodržet nejpřísnější bezpečnostní požadavky při porodu, avšak záhy po něm pobývat v důvěrně známém domácím prostředí. Žena porodí v porodnici pod dohledem lékařů, ale záhy (nejčastěji do 24 hodin) odchází, takže veškerá poporodní péče je jí i novorozenci poskytována doma v podobě návštěv dětské sestry, lékaře neonatologa a lékaře porodníka. Telefonická konzultace je možná kdykoliv. Při vyhovující organizaci je možné všechny případné problémy řešit včas.

Žádná z výše uvedených variant není v České republice prozatím běžná. Pozvolna u nás přibývají pouze tzv. centra aktivního porodu, v zahraničí označovaná též jako „family rooms“ nebo „birth centers inside hospitals“. Jde o alternativní porodní pokojíky, v nichž na první pohled nic nepřipomíná nemocnici a vše je připraveno pro přirozený porod. Na první pohled se tato možnost jeví jako ideální, problémem však bývá neschopnost lékařů respektovat tato centra jako výsostná území přirozeně rodících matek, o něž pečují výhradně porodní asistentky, duly a rodinní příslušníci. Neustálé spory mezi lékaři a porodními asistentkami se pak na celkové atmosféře odrážejí. Z tohoto pohledu se jeví porodní možnosti mimo nemocnici, ale zároveň v její bezprostřední blízkosti, jako více vyhovující.

Zároveň je zapotřebí říci, že nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím atmosféru při porodu je lidský faktor. Příjemné vnější prostředí je sice velmi podpůrné, ale ztrácí smysl, pokud není prodchnuto „filozofií přirozeného porodu“.

Autor: PhDr. Eva Labusová (*1967) je nezávislá publicistka, moderátorka, poradkyně pro oblast rodičovství, výchovy a mezilidských vztahů a lektorka seminářů či přednášek.

http://www.evalabusova.cz