Grafologie: Comenia Script

Když prvňáčci berou do ruky pera a zkoušejí vykreslit svoje první obloučky a kličky, zřejmě nás při tom vůbec nenapadá, jak důležitý je to okamžik nejen pro ně samotné. Pokud jste se nikdy nijak zvlášť nezajímali o grafologii, možná ani vás nenapadlo, že písmo, které je natištěné ve školních písankách, má v sobě určitou „moc“. Grafologové dokonce říkají, že školní předloha spoluutváří psychiku národa! Jak to myslí?

Grafologie: Comenia Script

Správný vzor
„Školní předloha nás a naše děti modeluje. Ta, která se doposud ve školách používá, vznikla opakovaným deformováním kvalitní předlohy z roku 1932. K deformacím (zúžení) začalo docházet v padesátých letech a průběžně pokračovalo až do devadesátých let dvacátého století; výsledek v některých prvcích skutečně odráží spíše úzkostnou, přehnaně regulovanou emocionalitu, sebepotlačování a tužší, podvázané myšlení člověka totalitní mašinérie. Ta je doufejme již minulostí, a tak pokládáme za nesmyslné u dalších a dalších generací tyto ‚kvality‘ písmovým vzorem podporovat,“ píše na svých stránkách Česká grafologická komora. Ta se také snaží, aby vznikl nový návrh školní předlohy, která by vycházela z české tradice a zároveň by čerpala z nejnovějších poznatků psychologie písma. Zatím grafologové příliš neuspěli, na rozdíl od tvůrců nového nespojitého písma Comenia Script. „Soustředíme síly na vysvětlování faktu, proč je nespojitá školní předloha typu Comenia Script pro nácvik psaní nevhodná. Svými odbornými stanovisky se snažíme podporovat rodiče, kterým bylo direktivně nařízeno, aby se jejich děti učily podle CS, a oni se s takovým stavem nechtějí smířit. Vycházíme z toho, že i stávající (zúžená) psací školní předloha je pro nácvik psaní mnohonásobně vhodnější než jakákoliv nespojitá,“ upozorňuje grafoložka Světlana Francová.

Comenia Script a grafologie

Nové nespojité písmo se na vybraných školách začalo na zkoušku vyučovat od školního roku 2010/2011. Písmo bylo vyvinuto v dobré vůli zjednodušit náročné požadavky na výkon nebohých prvňáčků. Podmínkou byl pochopitelně souhlas rodičů, avšak zatímco někteří nahnali své ratolesti do těchto pokusných tříd rychlostí blesku, jiní se proti zaváděným novotám začali bouřit stejně jako nespokojení grafologové.

Novou šablonu tvoří zaoblené, nespojité a stojaté písmo zdůrazňující především střední zónu, které tak nedává pisateli mnoho prostoru k vyjádření se ve spodních či horních partiích. Už to vypovídá mnohé a je zjevné, že svou charakteristikou bude ovlivňovat pisatele. Doposud se děti ve školách učily písmo vázat a rozšířený byl spíše pravý sklon písma, který vyjadřuje otevřenost, emocionalitu a dynamický posun vpřed. Kolmé písmo naopak může spíše poukazovat na uzavřenost, opatrnost a pasivitu. Jasná nevázanost písma nové předlohy může podle grafologů vést k jakési roztříštěnosti, izolaci, zkrátka a dobře k obtížné integraci a navazování vztahů. Jak příznačné v dnešní „single“ době. Oblejší „ženské“ písmo (však jej také vymyslela žena) je sice líbivé a laskavé, ale chybí mu vůle. Je spíše pasivní a poddajné. Takové tedy mají být naše děti?

I cesta je cílem
Světlana Francová, Česká grafologická komora: Pokud novináři píší o školním písmu Comenia Script, obvykle bývá v článcích skloňováno, jak jde dětem pěkně od ruky, jak si jej paní učitelky nemohou vynachválit, jak je krásně čitelné a vůbec: je to přeci pokrok – zjednodušovat si námahu – děti se nespojité písmo snadněji naučí, zvládnou jej i děti s poruchami učení…Málem si začínám připadat jako nepřející morous, který druhým kazí radost nad novým objevem. Lámu si hlavu nad tím, zda skutečně nikomu v tom neutuchajícím jásotu nepřijde na mysl, že by písmo mohlo mít ještě jiný než grafický rozměr.

Je nesporným faktem, že z hlediska grafomotoriky je Comenia Script mnohem jednodušší na nácvik. Chápu paní učitelku, která je přetížena mnohými povinnostmi, že je ráda, když jí ubude práce, kdo by se nakonec nechtěl radovat z výsledků svého snažení dříve a s menší námahou. Ale opravdu je cílem školy usnadňovat dětem ve všem námahu? Není i cesta cílem? Proč snižovat laťku a měnit písmo, které umožňuje nácvik jemné motoriky, je prostředkem k pěstování trpělivosti a prostorově pohybové paměti a vyžaduje komplexnější zapojení mozkových center a jejich koordinaci – tedy umožní mozek náročněji zapojit? Děti, které používají písmo bohaté na pohybové variace, tak zároveň trénují i schopnost organizovaněji a zároveň uvolněněji používat celé své tělo. Vcelku zajímavá výhoda, zvláště v době, kdy se velká většina dětí hýbe méně než hodinu denně.

Jsme kulturou nejen zrychlenou, odřezávající se od svých kořenů, zaplavenou informacemi, které neumí třídit, ale v posledních 23 letech i společností (relativně) svobodnou. Rodiče prvňáčků tedy mohou samostatně volit, zda nechají své děti, aby se ve státních školách za veřejné prostředky učily písmo podobné neslavně proslulému švédskému písmu ze 70. let minulého století, kdy (nedobrovolní) účastníci experimentu s nespojitým písmem sami sebe označili jako generaci, která se nikdy nenaučila psát. I my ostatní můžeme svobodně volit: umožnit degeneraci specificky lidské schopnosti psát (ta vždy v dějinách provázela období růstu a násobení duševního potenciálu), anebo její zachování a rozvoj. Možná tak jako se v mořském příboji střídá pohyb ke břehu a zpátky do moře, tak i lidé potřebují někdy krok zpět do regrese, aby si uvědomili, kam se potřebují dostat.

Koukněte na: www.grafologickakomora.cz

Vojtěch Franče, grafolog

Jako font je mi Comenia Script sympatický a příjemný a esteticky mě uspokojuje. Pokud jde o jeho použití jakožto školní předlohy, spíše se mírně přikláním k názoru, že stará školní předloha je jako vzor pro učení a rozvíjení jemné motoriky vhodnější. Nedostatkem (z mého grafologického pohledu) u Comenia Scriptu je nespojitost, silná redukce horní a dolní zóny (obsahujících dříve přirozené oblouky), což jakoby odráží tendenci vychovávat z dětí tvorečky méně kooperativní, více individualistické a odstřižené od pudově-instinktivní báze (dolní zóny) a od idealisticky-aspiračního stropu (horní zóna). Když na to použiji trošku ošklivou metaforu, která možná není úplně fér vůči idealistickým a dobře míněným snahám autorům CS, kteří usilují o čitelnost, snadnost a srozumitelnost: v důsledku to dělá z dětí poněkud ovce. Na druhou stranu je zavedení Comenia Scriptu možno vnímat jako nárůst této psychologické potřeby v kolektivním vědomí dnešní společnosti. Není to tak, že je Comenia Script nebo jeho autoři „na vině“. Jde o to, že dnešní společnost možná potřebuje nové mladé lidi takto tvarovat (do oveček odpojených od hlubších vrstev psychiky) a výběr této předlohy na tuto potřebu jen reaguje, je jejím nezáměrným projevem. Nekritizuji tedy Comenia Script ani její autory, velmi souzním s jejich vědomou ideou a záměrem, ale upozorňuji na hlubší roviny, které tam lze z pohledu grafologie a hlubinné psychologie „číst“.

Jako ideální předlohu bych viděl mírnou úpravu dosavadní klasické předlohy. Na takovém projektu by se mohli podílet odborníci z různých odvětví.