Grafologie: Co prozradí písmo

Oslovila jsem svého známého, studenta psychologie a kvalifikovaného grafologa Vojtěcha Franče, který se mimo jiné zabývá také astrologií a individuálními konstelacemi. Vždycky jsem obdivovala jeho blog, na kterém najdete mnoho zajímavých informací

Grafologie: Co prozradí písmo

Vojto, co všechno lze vlastně vyčíst z rukopisu?

Grafolog může na základě zkoumání rukopisu klienta dospět k plastickému portrétu jeho osobnosti, který obsahuje například jeho energetické dispozice – vitalitu (je divoký a nezkrotný, nebo mírný a zaražený?), emocionalitu (optimismus, útočnost nebo vlídnost), temperament, sociabilitu (extraverzi nebo dominanci), psychickou stabilitu, volní vlastnosti (je pořádný, nebo upřednostňuje bohémský chaos?), kognitivní funkce (řeší věci spíše intuicí, nebo rozumovou analýzou?) a podobně. Tato zjištění se podobají komplexnímu balíčku psychologických testů, avšak s kvalifikovaným výkladem a propojením těchto zjištění navzájem. To je jakýsi základ, řemeslo grafologa a psychologické vzdělání, které k tomu neodmyslitelně patří. Nad tímto „objektivním, vědeckým“ základem se tyčí něco jako grafologické umění, přidaná hodnota navíc, vhled, zkušenosti a empatie grafologa čili obohacení o subjektivitu grafologa samého – jakási kvalita navíc, která není změřitelná běžnými testy nebo počítačem.

Z jakého důvodu tě klienti nejčastěji oslovují?

Nejčastějšími motivy ze stran klientů bývají: volba povolání nebo školy, snaha lépe se zorientovat sám v sobě a ve svém životě, zjistit, v čem jsem dobrý a v čem naopak na sobě mohu zapracovat, seberozvoj, růst – kam dál se vyvíjet, většinou snaha najít nějaké relativně objektivní zrcadlo sebe sama a svého místa ve světě, hlavně tam, kde je jinak člověk odkázán jen na proměnlivé a podmíněné názory okolí. Někdy lidi zajímá vztahové poradenství – jak se my dva k sobě hodíme. Zde grafolog může vystihnout, co mají partneři společného, v čem jsou protikladní, v čem naopak diametrálně jiní a jaká dynamika mezi nimi pravděpodobně nastává. Grafolog však samozřejmě není kněz nebo soudce, který by za někoho rozhodoval, zda má v daném vztahu setrvat, či nikoliv. Pouze nabízí určitý model jejich interakce viděný z nadhledu.

Jiným druhem zakázky jsou rozbory pro firmu, která hledá kandidáty na určité pozice a chce zjistit, zda by se daný člověk na takovou práci hodil. Toto profesní poradenství je vhodné použít hlavně tam, kde máme na konci předchozího výběru vybráno několik „kvalitních“ finalistů (s odpovídající praxí a dovednostmi) a chceme přeci jen zjistit detailnější osobnostní profil kandidáta. Takový rozbor k určitému účelu je pro grafologa vlastně snazší než komplexní psychologický profil, protože se může zaměřit pouze na požadované stránky člověka, které se k danému účelu vztahují. (U asistentky ředitele nás bude zajímat její emoční projev, sociální inteligence, spolehlivost a samostatnost, a ne její „nevyřešený vztah s matkou“…)

Koukněte na:

ografologii.blogspot.cz

Základy grafologie v kostce

Spodní a horní délky

V grafologii se rozlišují tři základní zóny, střední, spodní a horní, kam umísťujeme například obloučky písmene „k“ nebo „y“. Obecně platí, že zdůrazněné spodní délky písmen se vztahují spíše k materiálnu, smyslnosti, pudovosti a sexualitě, horní naopak k intelektu, duchovnu nebo ambicím. Střední rovina se týká jakési praktičnosti, racionality, možná i egocentrismu či vypočítavosti, zkrátka člověk spíše stojí nohama pevně na zemi a je vědomě soustředěn na své počínání.

Řádky

Co se týká řádků, ty zase vypovídají o psychické stabilitě či labilitě. Záleží na tom, zda udržíte řádek rovný nebo kličkujete jako zajíc, střídavě stoupáte či klesáte. Výrazně klesající řádky mohou naznačovat momentální únavu, vyčerpanost nebo depresi, stoupající zase euforii a nadšení.

Sklon písma

Písmo se sklonem doprava vypovídá o otevřenosti, emocionalitě, spontánnosti a přizpůsobivosti. Levý sklon naopak poukazuje na opatrnost, izolovanost, horší sociální přizpůsobivost nebo vztahovačnost, potřebu vlastnit a egocentrismus. Člověk je více v zajetí minulosti a nemá potřebu se vyvíjet a někam se posouvat. Kolmý sklon pak mají většinou racionálně smýšlející lidé, spolehliví, stabilní a realističtí. Často bývají nepružní, s velkým smyslem pro povinnost.

Tlak

Silný tlak na tužku je znakem vitality, vášně a temperamentu, občas také agrese, pudovosti a dominance. Slabý naopak pasivity, jemnosti nebo nedostatku vůle a energie. Nepravidelnosti ukazují na psychickou nevyrovnanost.

Rychlost

Rychlé a energické písmo má vitální a energický pisatel, příliš rychlé už spíše neurotik. Pomalé nebo nepřirozeně zpomalené písmo patří obvykle člověku, který je unavený, oslabený a v depresi, anebo vědomě promýšlí lež a není upřímný.

Velikost písma

Velké písmo může být znakem dominance, vitality a sebevědomí, přehnaně velké znakem egocentrismu, pocitu nadřazenosti nebo také kompenzací pocitu méněcennosti. Malé písmo bývá často projevem submise a sníženého sebevědomí nebo pokory či potřeby se někam schovat.

Ozdoby a vlnovky

Ozdoba a obohacení písma může být někdy projevem kreativity a uměleckého cítění, někdy zase egocentrismu a narcismu.

Je astroložka, kartářka, vykladačka snů, básnířka a začínající spisovatelka, vášnivá čtenářka, maminka dvou dětí, milovnice přírody, zvířat, hudby, historie, konspiračních teorií a umění všeho druhu. Pracuje jako externí redaktorka několika časopisů, věnuje se také poradenství v oblasti zdravé výživy, bylinkaření či aromaterapii.

Profil Další články


Objednejte si předplatné
Předplatné