5 otázek o možnostech vzdělávání pro Janu Hrázskou, spoluzakladatelku nestátní školy Na rovině v Chrudimi

Jano, přibývají stále v Česku alternativní školy? Kolik jich je ve srovnání s těmi klasickými?

5 otázek o možnostech vzdělávání pro Janu Hrázskou, spoluzakladatelku nestátní školy Na rovině v Chrudimi
Jano, přibývají stále v Česku alternativní školy? Kolik jich je ve srovnání s těmi klasickými?

Alternativní školy přibývají každým rokem. V tuto chvíli zažívají největší boom Montessori školy a tzv. sdružené školy, což jsou skupiny dětí zapsaných v domácím vzdělávání, které se učí společně, často na principech svobodné školy, lesních školek, unschoolingu nebo intuitivní pedagogiky. Leckdy jde o iniciativy, které by rády do budoucna zřídily nestátní školu a formu společného vzděláv

ání domácích školáků volí, protože je legislativně dostupnější. Počet oficiálních alternativních škol se zřejmě v tuto chvíli blíží 150, skupiny domácích školáků přibývají po desítkách ročně.

Myslíte si, že rodiče víc přemýšlejí o tom, jakou školu pro své dítě vybrat?

Rozhodně. A nejen, že více přemýšlejí o výběru – jsou i mnohem ochotnější aktivně přispět k tomu, aby vznikaly nové možnosti, pokud v jejich dosahu není z čeho vybírat.

Vyvíjí se podle vás i klasické školství, nebo spíš ustrnulo?

Setkávám se s rodiči, kteří až po nástupu dítěte do klasické školy s hrůzou zjistí, že se od jejich dětství takřka nezměnila, dítě, které se v září do školy těšilo, školu už v listopadu nesnáší, a rodiče následně převádí dítě do blízké alternativní školy nebo domácího vzdělávání. Rozvoj alternativ je tedy zčásti důsledkem zklamání z klasického školství. Existuje ale i řada škol, které se skutečně vyvíjejí a naopak naráží na odpor konzervativnější části rodičů.

Zakládáte v Chrudimi vlastní školu a školku, jaká bude?

Stavíme na koncepci školy Na rovině, která už 5 let funguje v Bohdanči. Jde v podstatě o skloubení principů Montessori pedagogiky a projektového vyučování. Koncepce se nám osvědčila a zároveň jsem stále častěji odpovídala na otázku, proč to samé neděláme také v Chrudimi, kde bydlím… Potkala jsem výbornou paní učitelku, která měla zájem učit ve školce, vzápětí další. Následovalo hledání prostor, první akce pro veřejnost, na kterých se objevili vážní zájemci z řad rodičů, a teď v září otevíráme školu s 19 žáky v denní docházce, 35 žáky v domácím vzdělávání a 25 dětmi ve školce.

Před lety jste spustila web alternativniskoly.cz, co vás k tomu vedlo?

Psala jsem na toto téma diplomovou práci a nechtěla jsem ji dát „do šuplíku“. Bylo to v roce 2000, alternativy u nás byly v plenkách, informace i na internetu těžko dostupné a mně přišlo jako dobrý nápad vytvořit jakýsi přehled pro rodiče, kteří mají zájem si školu informovaně vybrat.

Jana Hrázská

– vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na alternativní školy a dramatickou výchovu na Ostravské univerzitě. V průběhu a po skončení studia se prostřednictvím stáží a kurzů hlouběji věnovala jednotlivým typům alternativních škol. V roce 2009 se stala spoluzakladatelkou a učitelkou nestátní ZŠ Na rovině v Lázních Bohdaneč, v roce 2014 zřizovatelkou nové MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi (www.narovine.eu). V současné době je kromě běžné výuky třídní učitelkou 35 domácích školáků. Nárazově lektoruje pedagogické semináře v neziskových organizacích orientovaných na práci s dětmi.

Citát: „Pokud budete soudit rybu podle její schopnosti šplhat na strom, bude celý život věřit tomu, že je hloupá.“ – Albert Einstein