5 cvičení pro šťastný nový rok. Pojďte je zkusit.

Patříte mezi ty, kteří už odrostli bujarým silvestrovským party, kde alkohol teče proudem, petardy přivádějí k šílenství zvířata a po nichž si půlka národa na poslední noc v roce vlastně ani nevzpomíná? S přechodem ze starého do nového roku si můžete poradit i důstojně a smysluplně. Můžete ho postavit na pěti principech – Zastavení, Přijetí, Inspirace, Vize, Oslava – a věnovat sami sobě pět jednoduchých cvičení pro šťastný nový rok.

5 cvičení pro šťastný nový rok. Pojďte je zkusit.

Zastavení

Ruku na srdce, kdo z nás si pravidelně udělá čas na tichou chvíli jen sám pro sebe, skutečné zastavení uprostřed každodenních povinností, aby se v klidu zamyslel nad tím, co prožívá? A že bychom to potřebovali všichni. Kdy jindy než na konci roku sám sobě věnovat chvíli na vědomé spočinutí a bilancování.

Jak na to?

Vyhraďte si jeden den, který je pouze váš. V tomto dni opusťte veškeré činnosti, které běžně děláte, vypněte mobil i počítač, domluvte se se svými blízkými, že nebudete k dispozici. Zůstaňte prostě sami bez plánu a rozptylování.

Jakmile přestanete s činností, vaše mysl vám nejspíše začne připomínat vše, co je třeba udělat a co meškáte tím, že „neděláte nic“. To je běžná fáze předcházející zklidnění. Všechny tyto úkoly si napište – tím dáte mysli najevo, že o ně bude postaráno a že se jimi nemusí zabývat. V dalším průběhu dne pak jen sledujte své myšlenky, zaznamenávejte záblesky nových nápadů, impulzů a vhledů ohledně vašeho života, které k vám začnou přicházet.

Postarejte se také o své tělo. Zajděte si na procházku do přírody nebo si jen lehněte a relaxujte.

Přijetí

Říká se, že co se stalo, nedá se odestát. Ale můžeme to přijmout a možná za to i poděkovat, protože nás to na naší cestě posunulo dál a otevřelo další obzor. To ovšem neznamená vláčet si onen balvan dál. Proč si do nového roku nést něco, co už nemůžeme změnit nebo co nám není užitečné?

„Je na čase postavit se čelem ke skutečnosti, že minulost už nikdo nevrátí a každá snaha o její opakování je jistý způsob, jak zůstat trčet ve starých stopách, které bys už dávno překročil, kdybys nebyl zaujat lpěním na tom, co už je dávno za tebou. Zhluboka se nadechni, odlož tu krabici, a když to nepůjde bez toho, převaž jí červenou stuhou a dej jí něžné a uctivé sbohem.“ OSHO

Jak na to?

Sepište si všechno, co si už do nového roku nechcete s sebou brát, třeba svou lenost, přílišnou ctižádostivost nebo strach z výšek. Poté nahlas řekněte: „To vše je mojí součástí.“ Pak vyberte jeden aspekt, který jste už opravdu připraveni opustit. Ten pak napište na kus papíru a nejlépe o silvestrovské noci spalte v ohni. Jak bude papírek hořet, zkuste procítit, co vše to pro vás znamená.

Inspirace

Chcete nový rok prožít úplně jinak? Zeptejte se sami sebe, co chce vaše pravé já? Možná zjistíte, že jste v uplynulém roce žili úplně jinak, než jak jste to cítili. Jaký potenciál ve vás dříme a přímo křičí po tom, aby byl využit? Najděte středobod své síly sami v sobě a dovolte si ho poslouchat.

Jak na to?

Vezměte si k ruce několik starých časopisů, které můžete zničit. Prohlížejte si je, a jakmile vás v nich něco zaujme – obrázek, nadpis, slovo, vystřihněte si to. Nepřemýšlejte o tom, důvěřujte svým instinktům. Vše vystřižené pak nalepte na velkou čtvrtku papíru nebo připíchněte na nástěnku a zkuste si odpovědět na otázky:

„Co mě inspiruje na tomto obraze nebo slovu? Jaká má záliba nebo touha se za tím skrývá?“

O toto cvičení se můžete podělit i s někým velmi blízkým. Jednoduše ho požádejte, aby vám naslouchal, a řekněte mu, co vás na těchto obrázcích inspiruje a proč. Možná budete překvapeni hloubkou a efektem tohoto jednoduchého cvičení.

Vize

Vize je přirozeným následovníkem inspirace a hmatatelným vyjádřením naší vlastní vůle a individuality. Jasná a deklarovaná vize urychluje růst, vrací nás na cestu, když zabloudíme, dává nám víru a naději. Kdy jindy než na přelomu roku si vytvořit takovou svou mapu a ukazatel směru?

„Nejsi tu jen proto, aby sis vydělal na živobytí. Jsi tu proto, abys svět žil bohatším životem, s větší vizí, s krásnější nadějí a úspěchem. Jsi tu proto, abys svět obohatil, a zbídačuješ sebe, zapomínáš-li na tento účel.“ Woodrow Wilson

Jak na to?

Vezměte si čistý list papíru a nadepište ho: „K čemu potřebuji další rok svého života.“ Pište, co vás napadne, pokračujte ve formulaci, přepisování či doplňování tak dlouho, dokud vás výsledek na papíře nerozpláče. Slzy dojetí jsou znakem toho, že jste popsali to, na čem vám opravdu záleží. Chcete-li pak toto cvičení udělat opravdu silné, přečtěte výslednou větu svým blízkým – kamarádům, rodině, dětem.

Oslava

Oslavy vždy patřily k lidskému životu, ve všech dobách, ve všech kulturách. Oslava neznamená jen veselí a radost, oslava znamená hojnost, vděčnost, pokoru, tvořivost a pravdivost. Každou chvilku můžeme buď bez povšimnutí nechat odplynout, nebo s vděčností oslavit. Proč? Protože jsme živí!

Jak na to?

Zeptejte se sami sebe: Co nejlepšího pro sebe mohu udělat, aby mě silvestrovská noc naplnila štěstím a radostí? Vždyť někde uvnitř to víte. Nezabývejte se myšlenkami, které není reálné uskutečnit. Přijměte prostředí a podmínky, které máte, a vyberte za těchto okolností tu nejkrásnější variantu pro sebe. A udělejte pro sebe i něco, čeho se bojíte, co jste ještě neudělali, nebo požádejte druhé o to, o co jste ještě nepožádali.

„Chcete-li být šťastní tak, jako jste ještě nebyli, je potřeba udělat něco, co jste ještě neudělali.“

Koukněte na: www.oslavazivota.cz

Autor: Jana Háková a Šárka Kmochová