Vaše tělo má klíč k sebeuzdravení, poradíme, jak ho najít

 

Vaše tělo má klíč k sebeuzdravení, poradíme, jak ho najít

Věřím, že naše tělo má v sobě ukrytý klíč k sebeuzdravení. Nabízí se ale otázka, jak se k onomu klíči dostat. Rozhodně nejde o jednoduchý proces. Je v něm nezbytná trpělivost, víra a otevřenost a hlavně musíme opravdu chtít. Na cestě k sebeuzdravování jsme totiž úplně sami. Jasně, většinou nám pomáhá terapeut a taky máme často u sebe své blízké, ale onu práci odvedeme nakonec jenom my. Proto si myslím, že je dobré komunikovat se svým tělem, naslouchat mu, udržovat ho v dobré kondici a pociťovat k němu vděčnost. Existují různé techniky, které pomáhají objevit vnitřní moudrost těla a nastartovat tím správným způsobem opravné procesy. Jednou z takových technik je BodyTalk System™, kterou jsem na vlastní kůži vyzkoušela a o které jsem si povídala s terapeutkou Alicí Najmanovou.

Rozmlouvání s tělem

„BodyTalk System™ (dále jen BT) je celostní medicína, která zjišťuje, proč naše tělo vykazuje určité symptomy a proč nám v těle něco nefunguje. Následně se snaží odstranit bloky a obnovit v těle funkční propojení,“ vysvětluje Alice a dál pokračuje: „Pomocí svalového testu navážu kontakt s tělem, přesněji řečeno s jeho vnitřní moudrostí. Tu v sobě nese každé tělo, jen na ni často zapomínáme. Svalový test vypadá tak, že položím jemně svou ruku na klientovu a v duchu začnu pokládat otázky, jednu za druhou. Podle toho, jak se klientova ruka ‚zachová‘, poznám, zda tělo odpovídá ANO, nebo NE. Úplně první otázka zní: máme povolení, abychom použili metody BT? Může se totiž stát, že ‚povolení‘ nedostaneme, a já doporučím klientovi navštívit lékaře nebo zvolit jinou variantu léčby. Takové případy ale nejsou tak běžné. Pokud ‚povolení‘ dostanu, pokračuje se.“ Nad lehátkem visí veliký plakát, jedná se o mapu (protokol) celého našeho bytí – obsahuje orgány, části těla, emoční věci, čakry, meridiány… Otázky pokládá terapeutka v mysli, prochází systematicky mapu a zjišťuje, kde je nějaký blok, kde to nějakým způsobem neladí. Klientovo tělo ji vede a komunikují spolu řečí BT. Terapeutka průběžně informuje klienta, co zjistila, co tělo sděluje.

[hide]

Hledá se správné spojení

Podvědomě obracím svou pozornost dovnitř svého těla a dál naslouchám vyprávění Alice: „Při prvním objednání klient vyplní zdravotní dotazník a souhlasný formulář. Jednak je to dobré pro klienta, který při vyplňování může nahlédnout dovnitř sebe. A také kvůli tomu, aby měl terapeut představu, co se tomu člověku děje, kde se v životě nachází. Ale nestaví se na tom. BT je postavený na prioritách těla, ne na tom, co si myslí terapeut nebo klient. Většinou lidé přijdou s nějakým daným problémem. Jenže hned na začátku terapie se může ukázat, že ‚viditelný‘ problém je jen SOS signál těla, ale příčina je někde úplně jinde. Co mě tady baví, je respekt k tělu, člověk je vedený k velké pokoře.“ Ve chvíli, kdy terapeut objeví spojení, která potřebují v danou chvíli opravu, má k dispozici širokou škálu různých technik vycházejících ze znalosti západní medicíny, energetické dynamické akupunktury, filozofie osteopatie a chiropraxe, klinických poznatků aplikované kineziologie a poznatků z moderní fyziky a matematiky. Alice drží v ruce poměrně obsáhlý manuál určený pro terapeuty. Řeknu vám, chce to hodně vědomostí a zkušeností, než se dostanete na pozici terapeuta. Dále Alice vysvětluje: „Správnou techniku zjistím jako zpětnou vazbu ze spojení s tělem opět pomocí svalového testu. Kombinací je x miliónů a já je neznám, ale tělo je zná a vede mě k těm spojením, která potřebují aktuálně znovu zaktivovat.“ Během terapie si Alice vše zapisuje a ve chvíli, kdy něco najde, oznámí klientovi, na čem budou pracovat pomocí příslušné techniky. Většinou se jedná o jemné položení ruky na různé části těla, zmáčknutí akupresurního bodu nebo vyslovení určité věty. Role terapeutky by se dala srovnat s pozicí spojovatelky, která dává tělu podněty, aby samo se sebou začalo komunikovat.

Pro dnešek končíme

Terapie pokračuje. Terapeutka se pomocí svalového testu dál ptá, co je potřeba napravit. Ve chvíli, kdy našla všechna spojení a kombinace, potvrdí je jemným poklepáním na hlavu, oblast srdce a pupíku a přitom objasňuje proč: „Tímto poklepáním na hlavu vytvořím takovou energetickou tsunami vlnu, kdy mozek začne skenovat tělo a rekapitulovat všechny kombinace, které jsem našla. Potom poklepu na srdeční oblast, aby se probudila moudrost těla. Dále se ťuká přes dutinu břišní na střevní mozek, protože na základě posledních výzkumů jsou střeva ohromně inteligentní a starají se o rozhodování, imunitu, spánek, libido a mnoho dalšího. Poťukání v tomto místě vede klienta k tomu, aby spojení strávil a rozhodl se, jak je využije.“ Terapie končí ve chvíli, kdy tělo na otázku, zda máme dnes ještě pokračovat, odpoví NE. Tady práce terapeuta pro dnešek končí a proces nápravy přebírá tělo samo. Pokud přijde klient příště, může se stát, že jeho tělo bude mít úplně jiné priority určené k opravení.

Není tělo jako tělo…

… ale na každé lze použít tuto metodu. S malými dětmi a se zvířaty pracuje terapeut prostřednictvím zástupce, což bývá nejčastěji rodič nebo majitel zvířete (pokud připustíme myšlenku, že někdo někoho může vlastnit). „Je zajímavé, že když pracuji se zvířaty, tak ona většinou zrcadlí problémy páníčka. A to by se vlastně dalo říct i o dětech, že nesou problémy svých rodičů,“ dodává Alice.

Na mou poslední otázku, jak moc je důležitá víra ve fungování BT Alice odpovídá: „Pokud přijde skeptik, tak to u něj bude fungovat stejně jako u klienta, který této technice věří. Každé tělo má svou moudrost a ví, co má dělat, pokud dostane ten správný impuls.“

Alice Najmanová CBP (Certified BodyTalk Practitioner)

Její první seznámení s metodou BodyTalk proběhlo v buddhistickém centru na Novém Zélandu, kde zhlédla dokument od zakladatele BT Dr. Johna Veltheima. Metoda ji natolik zaujala, že se rozhodla ji studovat a dva roky nato už v Anglii složila zkoušky. Alice přivezla BodyTalk do Čech, kde ho provozuje a pořádá kurzy, pro jejichž účely přeložila manuál.

koukněte na: www.zivotvnas.cz

Lucie Andělová

K BodyTalk jsem se dostala před dvěma lety, kdy moje roční dcera měla zvláštní tik v čelisti. Klasická medicína nevěděla, co s tím. Hledala jsem proto jinou cestu, která mě zavedla k Alici. Po půlroce byl tik pryč, uff! Na terapie jsem pak začala chodit také sama a BT mě oslovoval čím dál víc. Líbí se mi na něm, že je komplexní, „jde do těla“ a hlava tomu nemusí rozumět. Je to metoda založená na pevném základu, což pro mě bylo důležité a bezpečné – vedle některých alternativně-duchovních směrů, kdy léčitel má „shůry dáno“ a může vám způsobit i pěknou paseku. Mluvím z vlastní zkušenosti. V BT terapeut nijak nevstupuje do vaší energie, nechává ji sebou jen „protékat“. Tento systém mě nadchl natolik, že jsem se stala studentkou BT a ráda bych se v budoucnu stala i terapeutem, na čemž teď usilovně pracuji.

koukněte na www.tapmama.cz (cvičná sezení nemohou nikomu ublížit)

[/hide]

Celý článek vyšel v Pravém domácím časopisu č. 2018/04

Přečíst/koupit v digitální podobě

V papírové podobě k zakoupení u České pošty:

Tel: 800 300 302 nebo e-mail: postabo.prstc@cpost.cz​

Pravý domácí časopis pro mě skýtá skutečné bohatství. Začíná to lidmi, kteří tvoří redakci a kteří jsou mi všichni milí. A dál se to krásně větví: díky článkům – většinou o zajímavých lidech – a také díky mnohým setkáním mám možnost poznávat další a další prima osoby. A díky nim se dál seznamuji s dalšími. Je to nekonečný proces, kterým proplouvám a který mě blaží.

Profil Další články


Objednejte si předplatné
Předplatné